Banner

Kompaktní těžkotonážní vozíky

Array

Všude tam, kde je třeba přepravovat, vykládat či nakládat těžká břemena na omezeném prostoru, jsou kompaktní těžkotonážní vozíky HUBTEX tím optimálním řešením. Oproti běžným vysokozdvižným vozíkům se těžkotonážní vozíky HUBTEX vyznačují velmi kompaktními vnějšími rozměry. Krátce a stručně: těžkotonážní vozíky HUBTEX najdou uplatnění tam, kam se čelní vozíky kvůli svým podstatně větším rozměrům nevejdou.

Pro ocelářský průmysl zhotovuje společnost HUBTEX přepravní vozíky speciálně koncipované pro použití ve slévárnách.
Vozíky HUBTEX přesvědčují vysokým stupněm odolnosti vůči úletu jisker, rozstřiku tekutin a vysokým teplotám.

[Translate to Czech:] Prospekte und Typenblätter