Vychystávací plošina KP

Array

Model KP představuje klasický elektrický vícecestný boční vozík s namontovanou plošinou, koncipovaný k zakládání plných palet a vychystávce jednotlivých položek dle požadavků zákazníka. Během vychystávání jsou všechny funkce řízeny z plošiny. Vozík a plošina tak tvoří jeden celek.

Tento vychystávací systém oceníte při jednostranné obsluze regálu v úzkých uličkách a také při oboustranné obsluze regálu ve volně pojezdných uličkách. Odebírání vychystaného zboží zajišťuje další, separátní vozík. Zdvíhatelná bezpečnostní závora umožňuje odebírat sady vychystaného zboží rychle a bez rizika.

Obsluha a použití:
Princip obsluhy jednou nebo dvěma osobami, vhodný pro lehké profily
Pro břemena s délkou do 6 m a pro břemena deskového tvaru s hloubkou 600 až 2 100 mm

Třídy nosnosti:
1 500 až 7 000 kg

Výška zdvihu:
Do 10 000 mm

Šířka pracovní uličky:
Jednostranná obsluha regálu v úzkých uličkách:
hloubka břemena nebo délka konzoly plus 1 350 mm (u indukčního nebo kolejnicového vedení: s bezpečnostním odstupem 150 mm na každé straně)
Oboustranná obsluha regálu:
hloubka břemena plus 1 000 mm (pokud volně pojezdný: bezpečnostní odstup 500 mm na každé straně)

Výkonová data vychystávání:
10 – 15 desek/sada vychystaných položek dle požadavků zákazníka
350 – 400 desek/den
cca 1 850 desek/týden
cca 7 400 desek/měsíc


U tohoto příkladu jsou k naplnění skladu potřeba cca 3 hodiny denně.