Vychystávací plošina MK

Array

Hlavní uplatnění naleznou vychystávací plošiny typu MK při vychystávání dveří a rámů v paletových regálech.

Plošina typu MK představuje klasický elektrický boční vozík, koncipovaný k zakládání plných balíků a se zdvíhatelnou kabinou k vychystávání jednotlivých položek dle požadavků zákazníka. Model MK disponuje jedním pevně instalovaným sloupem.

Volitelně dodáváme zvedací zařízení ke zvedání a spouštění nákladu v ergonomicky příjemné pracovní výšce a teleskopické vidle k vykládání a zakládání celých stohů dveří. Zboží lze z regálů bezproblémově vykládat po obou stranách uličky.

Obsluha a použití:
Princip obsluhy jednou nebo dvěma osobami
Zakládání a vychystávání dveří a rámů v paletových regálech

Třídy nosnosti:
1 500 až 4 000 kg

Výška zdvihu:
Do 75 000 mm

Šířka pracovní uličky:
Hloubka břemena plus 400 mm (u indukčního nebo kolejnicového vedení: s bezpečnostním odstupem 100 mm na každé straně)

Výkonová data vychystávání:
7 položek/sada vychystaných položek dle požadavků zákazníka
150 položek/den
750 položek/týden
3 000 položek (desek)/měsíc