Vychystávací systémy MU-OP

Array

Modely vozíků MU-OP k vychystávání jednou osobou se uplatňují zejména při vychystávání dlouhých břemen. Jsou konstruovány především pro manipulaci s hliníkovými, kovovými či umělohmotnými profily v úzkých pracovních uličkách. 

Pomocí těchto vozíků lze zboží velmi snadno jednostranně vykládat v uličce, resp. bez překážek vychystávat z regálů. Model se dodává jako klasický elektrický vícecestný boční vozík určený k zakládání plných balíků nebo s kabinou zdvíhatelnou do velké výšky, který slouží k vychystávání jednotlivých položek objednávky.

Obsluha a použití:
Princip obsluhy jednou osobou, vhodný pro lehké profily
vhodný pro dlouhá břemena s délkou do 6 m

Třídy nosnosti:
1 000 až 2 500 kg

Výška zdvihu:
Do 7 000 mm

Šířka pracovní uličky:
Hloubka břemena nebo délka konzoly plus 1 230 mm (u indukčního nebo kolejnicového vedení: s bezpečnostním odstupem 100 mm na každé straně)