Vychystávací systémy MU-SO

Array

Modely vozíků MU-SO k vychystávání jednou nebo dvěma osobami se uplatní při vychystávání dlouhých břemen. Jsou konstruovány především pro manipulaci s hliníkovými, kovovými a umělohmotnými profily v úzkých pracovních uličkách.

Pomocí těchto vozíků lze zboží velmi snadno jednostranně vykládat v uličce, resp. bez překážek vychystávat z regálů. Model se dodává jako klasický elektrický vícecestný boční vozík určený k zakládání plných balíků nebo s kabinou zdvíhatelnou do velké výšky, který slouží k vychystávání jednotlivých položek objednávky.

Obsluha a použití:
Princip obsluhy jednou nebo dvěma osobami, vhodný i pro těžké profily
vhodný pro dlouhá břemena s délkou do 12 m

Třídy nosnosti:
Do 5 000 kg

Výška zdvihu:
Do 9 000 mm

Šířka pracovní uličky:
Hloubka břemena nebo délka konzoly plus 962 mm (u indukčního nebo kolejnicového vedení: s bezpečnostním odstupem 100 mm na každé straně)