Vychystávací systémy VQ

Array

Model vozíku VQ je klasický elektrický vícecestný boční vozík s vakuovým přísavným zařízením na sklo, koncipovaný k zakládání plných stohů a vychystávání jednotlivých položek dle požadavků zákazníka. Přísavným zařízením vozíku HUBTEX VQ se jednotlivé desky, resp. skleněné tabule vykládají z regálového místa a potom na vidlích vozíku přepravují ke kompletaci položek vychystaných dle požadavků zákazníka. Kompletní sadu položek pak může vozík naložit přímo na nákladní vozidlo.

Při manipulaci se sklem lze přepravovat jednotlivé skleněné tabule o tloušťce do 40 mm či celé stohy skleněných tabulí o délce do 8 000 mm, výšce 3 600 mm a tloušťce do 400 mm.

 

 

Obsluha a použití:
Princip obsluhy jednou osobou
Zakládání a vychystávání desek z různých materiálů, které lze „uchopit“ vakuovým přísavným zařízením, a skleněných tabulí.

 

Třídy nosnosti:
3 000 až 20 000 kg

Výška zdvihu:
Do 7 500 mm

Šířka pracovní uličky:
Hloubka břemena nebo délka konzoly plus 1 600 mm (u indukčního nebo kolejnicového vedení; vč. 100 mm bezpečnostního odstupu na každé straně)

Výkonová data vychystávání:
cca 70 desek/h
cca 420 desek/den
cca 2 100 desek/týden
cca 8 400 desek/měsíc

Na jednu sadu položek vychystaných dle požadavků zákazníka připadne průměrně 27 desek. Na zaplnění regálového místa jsou potřeba cca 2 hodiny za den.