Banner
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jméno a adresa odpovědné osoby

Osobou odpovědnou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a ostatních ustanovení právní ochrany dat je:

HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG
Jednatelé: Hans-Joachim Finger, Marco Goldbach, Jürgen Keller
Werner-von-Siemens-Straße 8
36041 Fulda, Spolková republika Německo

Tel.: +49-661-8382-0
E-mail: info@hubtex.com
Webová stránka: www.hubtex.com


Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů odpovědné osoby je:

BerisDa GmbH
Justus-Liebig-Str. 4
36093 Künzell
Spolková republika Německo

Tel.: +49 661 29 69 80 90
E-mail: datenschutz@berisda.de
Webová stránka: www.berisda.de

 

I. Obecné informace o zpracování osobních údajů

 

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a zpracováváme zásadně pouze tehdy, pokud je to zapotřebí pro přípravu funkční webové stránky a našich obsahů a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze po souhlasu uživatele. Výjimkou jsou případy, kdy není předchozí vyžádání souhlasu možné kvůli faktickým důvodům, a zpracování údajů dovolují zákonné předpisy.

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Pokud si vyžádáme pro postupy zpracování osobních údajů souhlas dotčené osoby, je právním podkladem pro zpracování osobních údajů článek 6, odstavec 1, písmeno a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů potřebných pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, je právním podkladem článek 6, odstavec 1, písmeno b GDPR. Toto platí i pro postupy zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí pro provádění předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů zapotřebí pro naplnění právního závazku, kterému podléhá naše společnost, je právním podkladem článek 6, odstavec 1, písmeno c GDPR.

Pro případ, že zpracování osobních údajů vyžadují životní důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, je právním podkladem článek 6, odstavec 1, písmeno d GDPR.

Jestliže je zpracování nezbytné pro zachování oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí osoby a jestliže zájmy, základní práva ani základní svobody dotčené osoby nepřevažují výše uvedený zájem, slouží jako právní podklad článek 6, odstavec 1, písmeno f GDPR.

3. Výmaz údajů a délka uložení

Osobní údaje dotčené osoby jsou vymazány nebo znepřístupněny, jakmile pomine účel jejich uložení. Kromě toho může k uložení dojít, pokud to předpokládají evropští nebo národní zákonodárci v unijních nařízeních, zákonech a ostatních předpisech, kterým odpovědná osoba podléhá. K znepřístupnění nebo výmazu údajů dojde i poté, kdy uplyne lhůta uložení předepsaná zmíněnými normami, ledaže by existovala potřeba dalšího uložení údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

 

II. Příprava webové stránky a vytvoření log souborů

 

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Při každém vyvolání naší internetové stránky eviduje náš systém automaticky údaje a informace z počítačového systému počítače použitého k jejímu vyvolání.

Přitom se shromažďují následující údaje:

(1)  Informace o typu prohlížeče a použité verzi

(2)  Operační systém uživatele

(3)  Poskytovatel internetových služeb uživatele

(4)  IP adresa uživatele

(5)  Datum a čas přístupu

(6)  Webové stránky, že kterých se systém uživatele dostal na naši internetovou stránku

(7)  Webové stránky, že které systém uživatele vyvolal prostřednictvím naší internetové stránky

Log soubory obsahují IP adresy nebo ostatní údaje umožňující přiřazení k uživateli. Může tomu být například tehdy, když odkaz na webovou stránku, ze které se uživatel dostal na internetovou stránku, nebo odkaz na webovou stránku, na kterou uživatel přešel, obsahuje osobní údaje.

Údaje jsou ukládány rovněž do log souborů našeho systému. K ukládání těchto údajů spolu s jinými osobními údaji uživatele nedochází.

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro přechodné uložení údajů a log souborů je článek 6, odstavec 1, písmeno f GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Přechodné uložení IP adresy systémem je zapotřebí k tomu, aby bylo možné webovou stránku zobrazit v počítači uživatele. K tomuto účelu je zapotřebí uložení IP adresy uživatele po dobu trvání relace.

K uložení do log souborů dochází proto, aby byla zajištěna funkčnost webové stránky. Navíc nám tyto údaje slouží k optimalizaci webové stránky a pro zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů. V této souvislosti nedochází k vyhodnocování údajů pro marketingové účely.

Toto jsou také účely pro náš oprávněný zájem o zpracování osobních údajů podle článku 6, odstavec 1, písmeno f GDPR.

4. Doba trvání uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování. Co se týká sběru údajů pro přípravu webové stránky, je tomu tehdy, když je ukončena dotyčná relace.

V případě ukládání údajů do log souborů dojde k vymazání nejpozději po sedmi dnech. Uložení nad tento rámec je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů vymazány nebo zkresleny tak, aby nebylo možné přiřazení vyvolávajícího klienta.

5. Možnost nesouhlasu a odstranění

Evidence údajů pro přípravu webové stránky a ukládání údajů do log souborů je bezpodmínečně nutné pro provoz internetové stránky. Uživatel proto nemá možnost vyslovit nesouhlas.

 

III. Používání cookies

 

a) Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Naše webová stránka používá cookies. V případě cookies se jedná o textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. je internetový prohlížeč ukládá do počítačového systému uživatele. Vyvolá-li uživatel webovou stránku, pak se může do operačního systému uživatele uložit cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který v případě opětovného vyvolání webové stránky umožní jednoznačnou identifikaci prohlížeče.

Cookies používáme, abychom svou webovou stránku učinili uživatelsky příjemnější. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby bylo možné používaný prohlížeč identifikovat i po přechodu na jinou stránku.

Do souborů cookies se ukládají a přenášejí následující údaje:

(1)  Nastavení jazyka

(2)  Informace o přihlášení

Na naší webové stránce kromě toho používáme cookies umožňující analýzu chování uživatelů při surfování.

Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

(1)  Zadané vyhledávané pojmy

(2)  Frekvence vyvolávání stránek

(3)  Využívání funkcí webové stránky

Při vyvolání naší webové stránky je uživatel informován o používání cookies za účelem analýzy a je vyžádán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti proběhne také upozornění na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

b) Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů za použití technicky nutných souborů cookies je článek 6, odstavec 1, písmeno f GDPR.

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů za použití cookies pro analytické účely je v případě existence příslušného souhlasu uživatele článek 6, odstavec 1, písmeno a GDPR.

c) Účel zpracování osobních údajů

Účelem použití technicky potřebných souborů cookies je usnadnění užívání webové stránky pro uživatele. Některé funkce naší internetové stránky nelze bez použití cookies nabídnout. Pro tyto funkce je zapotřebí, aby bylo možné prohlížeč znovu identifikovat i po přechodu na jiné stránky.

Cookies potřebujeme pro následující použití:

(1)  Převzetí jazykového nastavení

(2)  Zaznamenání hledaných pojmů

Uživatelské údaje získané prostřednictvím technicky potřebných souborů cookies se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Používání analytických cookies probíhá za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejich obsahů. Díky analytickým cookies se dovídáme, jak je webová stránka používána a můžeme tak neustále optimalizovat svou nabídku.

Toto jsou také účely pro náš oprávněný zájem o zpracování osobních údajů podle článku 6, odstavec 1, písmeno f GDPR.

e) Doba trvání uložení, možnost nesouhlasu a odstranění

Cookies jsou ukládány do počítače uživatele a z něj jsou předávány na naši stránku. Proto také máte jako uživatel používání cookies pod úplnou kontrolou. Změnou nastavení svého internetového prohlížeče můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat. Může to probíhat také automaticky. Pokud deaktivujete cookies pro naši webovou stránku, je možné, že již nebudete moci využívat všech funkcí webové stránky v plném rozsahu.

 

IV. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

 

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze využít pro elektronický kontakt. Jestliže uživatel využije této možnosti, budou nám předány a uloženy údaje zadané ve vstupní obrazovce. Tyto údaje jsou:

(1)           Společnost:*

(2)           Kontaktní osoba:*

(3)           Obor:

(4)           Telefon:*

(5)           Fax:

(6)           E-mail:*

(7)           Ulice:*

(8)           Poštovní směrovací číslo:*

(9)           Obec:*

(10)       Země:*

(11)       Vaše sdělení:*

(12)       Prosím, zavolejte mi:

(13)       Zašlete mi, prosím, informační materiál

Za tímto účelem se na naší internetové stránce nachází poptávkový formulář s dotazy ohledně relevantních informací pro navázání kontaktu za účelem poskytnutí nabídky. Jestliže uživatel využije této možnosti, budou nám předány a uloženy údaje zadané ve vstupní obrazovce. Tyto údaje jsou:

(14)       Společnost:*

(15)       Kontaktní osoba:*

(16)       Obor:

(17)       Telefon:*

(18)       Fax:

(19)       E-mail:*

(20)       Ulice:*

(21)       Poštovní směrovací číslo:*

(22)       Obec:*

(23)       Země:*

(24)       Označení přepravovaného materiálu:

(25)       Hloubka nákladu*:

(26)       Výška nákladu:

(27)       Max. délka nákladu:

(28)       Max. hmotnost*:

(29)       Požadovaná zbytková nosnost:

(30)       Při max. výšce zdvihu h3:

(31)       Použití:

(32)       Má řidič připravit zboží k odběru?

(33)       Kvalita podlahy:

(34)       Údaje ohledně skladu:

(35)       Max. výška regálu:

(36)       Max. výška prostoru:

(37)       Vrata průjezdu:

(38)       Výška:

(39)       Šířka:

(40)       Regálová ulička:

(41)       Vzdálenost zatížení/zatížení:

(42)       Vzdálenost regál/regál:

(43)       Vedení:

(44)       Doba trvání směny:

(45)       Počet směn:

(46)       Excentrické uložení břemena:

(47)       Bude se s břemenem často pohybovat:

(48)       Vyskytuje se stoupání

(49)       s břemenem %

(50)       bez břemene %

(51)       Vyskytuje se zvýšená teplota okolního prostředí:

(52)       Provoz při teplotách pod bodem mrazu:

(53)       Vaše sdělení:

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje:

(1)  IP adresa uživatele

(2)  Datum a čas odeslání

Pro zpracování údajů je v rámci procesu odesílání vyžádán váš souhlas a budete odkázáni na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Alternativně je možné navázání kontaktu prostřednictvím poskytnuté emailová adresy. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele předané e-mailem.

V souvislosti s tím nedojde k předání údajů třetím osobám. Údaje se použijí výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní podklad pro zpracování osobních údajů

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je v případě existence souhlasu uživatele článek 6, odstavec 1, písmeno a GDPR.

Právním podkladem pro zpracování osobních údajů předaných během zaslání e-mailuje článek 6, odstavec 1, písmeno f GDPR. Směřuje-li e-mailový kontakt k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování osobních údajů článek 6, odstavec 1, písmeno b GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní obrazovky slouží nám samotným ke zpracování kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem se přidává potřebný oprávněný zájem o zpracování osobních údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k tomu, aby zabránily zneužití kontaktního formuláře a zajistily bezpečnost našich informačně technických systémů.

4. Doba trvání uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro dosažení účelu jejich shromažďování. Co se týká osobních údajů ze vstupní obrazovky kontaktního formuláře a těch, které byly přeposlány e-mailem, jsou vymazány v okamžiku, kdy je dotyčná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, jestliže lze na základě daných okolností konstatovat, že je dotčený skutkový stav na závěr objasněn.

Osobní údaje shromážděné navíc během procesu odeslání jsou vymazány nejpozději po uplynutí lhůty sedmi dnů.

5. Možnost nesouhlasu a odstranění

Uživatel má kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zrušit. Jestliže se s námi uživatel spojí e-mailem, může s uložením jeho osobních údajů kdykoliv nesouhlasit. V takovém případě v konverzaci nelze pokračovat.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy v průběhu navázání kontaktu, budou v takovém případě vymazány.

 

V. Práva dotčené osoby

 

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a přísluší vám následující práva vůči odpovědné osobě:

1. Právo na informace

Po odpovědné osobě můžete požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od odpovědné osoby požadovat následující informace ohledně:

(1)      účelů, za kterými se osobní údaje zpracovávají;

(2)      kategorií zpracovávaných osobních údajů;

(3)      příjemců, resp. kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny;

(4)      plánované doby trvání uložení osobních údajů, které se vás týkají, nebo, v případě, že nelze poskytnout konkrétní údaje, kritérií pro určení doba trvání uložení;

(5)      existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení jejich zpracování odpovědnou osobou nebo práva na odmítnutí tohoto zpracování;

(6)      existence práva na stížnost u dohlížecího úřadu;

(7)      všech existujících informací o původu údajů, pokud nelze získat osobní údaje od dotčené osoby;

(8)      existence automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování podle článku 22, odstavec 1 a 4 GDPR a – při nejmenším v těchto případech – ohledně vypovídajících informací o použité logice a dosahu i vytčených účincích takového zpracování pro dotčenou osobu.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země (nečlen EU) nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byli v souvislosti s předáváním osobních údajů informováni o přiměřených zárukách podle článku 46 GDPR.

2. Právo na opravu

Pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné, máte vůči odpovědné osobě právo na opravu a/nebo doplnění. Odpovědná osoba musí opravu provést bez prodlení.

3. Právo na omezení zpracování

Omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, můžete požadovat za následujících předpokladů:

(1)      když správnost osobních údajů, které se vás týkají, zpochybňujete po dobu, která odpovědné osobě umožní zkontrolovat správnost osobních údajů;

(2)      zpracování je protiprávní, vy odmítnete výmaz osobních údajů a namísto toho požadujete omezení využití osobních údajů;

(3)      odpovědná osoba osobní údaje již nepotřebuje za účelem zpracování, avšak vy je potřebujete pro uplatnění, plnění nebo obranu právních nároků, nebo

(4)      pokud jste se proti zpracování údajů ohradili podle článku 21, odstavec 1 GDPR a není jasné, zda oprávněné důvody odpovědné osoby nepřeváží vaše důvody.

Pokud došlo k omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, smí být tyto údaje – nehledě na jejich ukládání – zpracovávány pouze s vaším souhlasem, nebo za účelem uplatnění, plnění nebo obrany právních nároků, nebo na ochranu práv dalších fyzických či právnických osob, nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.

Pokud bylo omezení zpracování na základě výše uvedených předpokladů zamezeno, budete o tom informováni odpovědnou osobou před zrušením omezení.

4. Právo na výmaz

a)     Povinnost provést výmaz

Po odpovědné osobě můžete požadovat neprodlené vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně vymazat, pokud se nevyskytne jeden z následujících důvodů:

(1)      Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou zapotřebí pro účely, za kterými byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány.

(2)      Anulujete svůj souhlas, na kterém bylo zpracování údajů podle článku 6, odstavec 1, písmeno a nebo článku 9, odstavec 2, písmeno a GDPR založeno a nedostává se jiného právního důvodu pro jejich zpracování.

(3)      Podle článku 21, odstavec 1 GDPR se proti zpracování údajů odvoláte a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro jejich zpracování, nebo se odvoláte proti jejich zpracování podle článku 21, odstavec 2 GDPR.

(4)      Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovávány nezákonně.

(5)      Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je zapotřebí kvůli splnění právního závazku podle unijního práva nebo podle práva členských států, kterému odpovědná osoba podléhá.

(6)      Osobní údaje, které se vás týkají, byly získány s ohledem na nabízené služby informační společnosti podle článku 8, odstavec 1 GDPR.

b)     Informace třetí osobě

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je podle článku 17, odstavec 1 GDPR povinná je vymazat, učiní přiměřená opatření, včetně technických, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci, aby informovala osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů, která osobní údaje zpracovává, o tom, že jste si jako dotčená osoba u ní vyžádali výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie, či replikace.

c)     Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

(1)      k vykonávání práva na svobodu projevu a informace;

(2)      k naplněné právního závazku, který vyžaduje zpracování údajů podle unijního práva nebo práva členských států, kterému odpovědná osoba podléhá, nebo v případě šetření, které je ve veřejném zájmu, nebo k výkonu veřejné moci, která byla na odpovědnou osobu přenesena;

(3)      z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle článku 9, odstavec 2, písmeno h a článku 9, odstavec 3 GDPR;

(4)      pro archivní, vědecké nebo historické výzkumné účely ve veřejném zájmu, nebo pro statistické účely podle článku 89, odstavec 1 GDPR, pokud právo uvedené v odstavci a) pravděpodobně znemožní uskutečnění cílů tohoto zpracování údajů nebo je vážně naruší, anebo

(5)      pro uplatnění, plnění nebo obranu právních nároků.

5. Právo na informování

Pokud jste uplatnili vůči odpovědné osobě právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato povinna, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování oznámit všem příjemcům, kterým byly osobní údaje týkající se vás zveřejněny, pokud se to neprokáže jako nemožné nebo to není spojeno s nepřiměřeným vydáním.

Vůči odpovědné osobě máte právo být informováni o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo tyto údaje předat jiné odpovědné osobě bez omezení stávající odpovědnou osobou, které byly osobní údaje, které se vás týkají, předány, pokud

(1)      je zpracování založeno na základě souhlasu podle článku 6, odstavec 1, písmeno a GDPR nebo článku 9, odstavec 2, písmeno a GDPR nebo na základě smlouvy podle článku 6, odstavec 1, písmeno b GDPR a

(2)      zpracování probíhá pomocí automatizovaného postupu.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo vyžadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, předala odpovědná osoba jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky možné. Nesmí tím být dotčeny svobody a práva druhých osob.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které jsou zapotřebí pro šetření, které je ve veřejném zájmu, nebo k výkonu veřejné moci, která byla na odpovědnou osobu přenesena.

7. Právo nesouhlasu

Máte právo z důvodů, které vyplynou z vaší mimořádné situace, kdykoliv nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů, které probíhá na základě článku 6, odstavec 1, písmeno e nebo f GDPR; toto platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Odpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže naléhavé, právem chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jestliže zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků.

Jsou-li osobní údaje, které se vás týkají zpracovávány kvůli provozování přímé reklamy, máte právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takovéto reklamy; toto platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojené.

Odmítnete-li zpracování údajů za účely přímé reklamy, pak již nebudou osobní údaje, které se vás týkají, za těmito účely zpracovány.

V souvislosti s využitím služeb informační společnosti – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – máte možnost svůj nesouhlas vyjádřit prostřednictvím automatizovaných postupů, pro které se používají technické specifikace.

8. Právo na zrušení právního prohlášení o souhlasu v souladu s ochranou osobních údajů

Máte právo prohlášení o souhlasu v souladu s ochranou osobních údajů kdykoliv zrušit. Zrušením souhlasu není dotčena zákonnost zpracování uskutečňovaného na základě souhlasu až do jeho zrušení. Zrušení můžete odpovědné osobě dodat poštou, e-mailem nebo faxem.

9. Automatizované rozhodnutí v jednotlivém případě včetně profilování

Máte právo nebýt podrobeni rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování, které směřuje proti právní účinnosti, nebo vám způsobuje podobným způsobem podstatnou újmu. Toto neplatí, když je rozhodnutí

(1)      potřebné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a odpovědnou osobou,

(2)      přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo

(3)      provedeno s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí ovšem nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů podle článku 9, odstavec 1 GDPR, pokud neplatí článek 9, odstavec 2, písmeno a nebo g a byla učiněna přiměřená opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

S ohledem na případy uvedené v (1) a (3) učiní odpovědná osoba přiměřená opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, ke kterým patří přinejmenším právo na vynucení zásahu osoby ze strany odpovědné osoby, právo na výklad vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

10. Právo na podání stížnosti u dohlížecího úřadu

Bez ohledu na jiné administrativně právní nebo soudní opravné prostředky máte právo podat stížnosti u dohlížecího úřadu, zejména v členském státě místa vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého provinění, pokud jste názoru, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje nařízení GDPR.

Dohlížecí úřad, u kterého byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

 

VI. Šifrování protokolem SSL

 

Tato stránka využívá z důvodů bezpečnosti a na ochranu přenosu důvěrných obsahů jako například poptávek, které nám jako provozovateli stránek posíláte, šifrování protokolem SSL. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Když je aktivováno šifrování SSL, nemůže údaje, které nám předáváte, přečíst třetí osoba.

VII. Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkcí služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webovou stránku využíváte. Informace o tom, jak tuto stránku využíváte, vytvořené prostřednictvím cookie jsou zpravidla přenášeny a ukládány na serveru firmy Google v USA.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Společnost Google díky ní v členských státech Evropské unie a v dalších smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru vaši IP adresu před jejím předáním do USA zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zde zkrácena. Společnost Google bude tyto informace z pověření provozovatele této webové stránky používat k tomu, aby vyhodnotila vaše používání webové stránky, aby vytvořila hlášení o vašich webových aktivitách a aby mohla vytvářet a poskytovat další služby pro provozovatele webových stránek spojené s využíváním webových stránek a internetu. Společnost Google nespojí IP adresu odeslanou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics s ostatními daty.

Zásuvný modul pro webový prohlížeč

Uložení cookies můžete zabránit patřičným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebude moci eventuálně využívat všechny funkce v plném objemu této webové stránky. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit sběru dat zaměřených na vaše používání webové stránky vytvořených prostřednictvím cookie (vč. vaší IP adresy), a také zpracování těchto dat ze strany společnosti Google tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro webový prohlížeč, který se nachází pod následujícím odkazem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Nesouhlas se sběrem údajů

Sběru vašich údajů ze strany Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Uloží se cookie Opt-Out, která zabrání sběru vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: Deaktivace Google Analytics.

Více informací o tom, jak Google Analytics zachází s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Zpracování údajů zakázek

Uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování údajů zakázek a při využívání |Google Analytics uvádíme do praxe veškeré přísné předpisy německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Demografické údaje a zájmy v Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkci Google Analytics „demografické údaje a zájmy“. Díky ní lze vytvářet zprávy, výpovědi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pochází z reklamy společnosti Google zaměřené na oblasti zájmů a z návštěvnických údajů třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení zobrazení ve svém účtu Google, nebo můžete sběr svých údajů službou Google Analytics obecně zakázat, jak je uvedeno v bodě „Nesouhlas se sběrem údajů“.

 

VIII. YouTube

 

Naše webová stránka využívá zásuvných modulů stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Serveru YouTube je přitom sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášení do svého účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit tím, že se ze svého účtu YouTube odhlásíte.

Další informace o zacházení z uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

IX. Webprospector

 

Na této webové stránce se provádí sběr a ukládání údajů za účelem marketingu a pro identifikaci zájemců z řad podniků pomocí technologií společnosti WebProspector GmbH (www.webprospector.de). Technologie WebProspector provádí na základě těchto údajů vyhledávání adres, ale pouze v případech, kdy lze zajistit, že se při návštěvě stránek jedná o podnik a ne o jednotlivou osobu. Technologie WebProspector dokáže případně získat o návštěvě i další údaje, jako např. pohybové údaje a v některých případech používá cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají lokálně do vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Získávání a ukládání údajů ze strany WebProspector pro tuto internetovou stránku lze kdykoliv zakázat s účinností do budoucna. Za tímto účelem klepněte, prosím, na: Webprospector.

 

X. MINQ – TECHNOLOGIE SPOLEČNOSTI ADDVALUE PRO ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

 

Tato webová stránka využívá Service MINQ, technologii společnosti ADDVALUE GmbH. MINQ používá tzv. tracking-script, který je integrovaný do webové stránky. Tento tracking-script analyzuje návštěvníky webové stránky. Vygenerované informace o návštěvnících této webové stránky jsou předávány společnosti addvalue GmbH, kde jsou dále zpracovávány. Zde jsou informace sbírány, ukládány a poskytovány za účelem prodeje a pro identifikaci návštěvníků webové stránky. Údaje o návštěvách jednotlivých osob/soukromých osob se neukládají, resp. nezpracovávají. Probíhá pouze identifikace podniků. Přitom se používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Tím, že používáte tuto webovou stránku, vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich údajů získaných prostřednictvím společnosti addvalue GmbH výše popsaným způsobem a za výše popsaným účelem.

Získávání údajů můžete kdykoliv zakázat prostřednictvím následujícího odkazu: MINQ.