Banner

Řešení pro průmysl

Díky našim dlouholetým zkušenostem můžeme „testovat“ stukturu a postupy jednotlivých logistických procesů našich zákazníků a na základě takto získaných důležitých poznatků vyvozovat závěry při vývoji a výrobě našich vozíků - přesně, diferencovaně a podle specifických požadavků jednotlivých průmyslových odvětví.