Služby

K našemu portfóliu nepatří jen inovativní produkty, našim zákazníkům nabízíme také poradenské služby. Rádi pro Vás vypracujeme individuální řešení, sestávající z našich bočních vozíků a doprovodných služeb. Vedle uvádení vozíků a dalších produktů do provozu, pořádání školení, poprodejní podpory a vytváření koncepcí financování zahrnuje naše nabídka služeb samozřejmě také odborné poradenství pro naše zákazníky ve fázi plánování.