Banner
 

Verklaring inzake de gegevensbescherming

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de basisverordening inzake de gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:

HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG
Directeurs: Hans-Joachim Finger, Marco Goldbach, Jürgen Keller
Werner-von-Siemens-Straße 8
36041 Fulda, Duitsland

Tel.: +49-661-8382-0
E-mail: info@hubtex.com
Website: www.hubtex.com

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van de verantwoordelijke is: 

BerisDa GmbH
Justus-Liebig-Str. 4
36093 Künzell
Duitsland

Tel.: +49 661 29 69 80 90
E-mail: datenschutz@berisda.de
Website: www.berisda.de

 

I. Algemene informatie over de gegevensverwerking

 

1.  Omvang van de verwerking van de gegevensbescherming

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers alleen wanneer dit noodzakelijk is om een correct werkende website en onze inhoud en diensten ter beschikking te stellen. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Er is sprake van een uitzondering wanneer een voorgaande aanvraag van een toestemming omwille van daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is.

2.  Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemming van de persoon in kwestie vragen, dient art. 6 lid 1 lit. a EU-basisverordening inzake de gegevensbescherming (AVG) als juridische basis.

Bij verwerkingen van persoonsgegevens, die nodig zijn om een contract te vervullen, wiens contractant de getroffen partij is, dient art. 6 lid 1 lit. b AVG als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Wanneer een verwerking van persoonsgegevens voor de vervulling van een wettelijke plicht, waaraan onze onderneming onderworpen is, noodzakelijk is, dan dient art. 6 lid 1 lit. c AVG als juridische basis.

Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de getroffen persoon of van een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dan dient art. 6 lid 1 lit. d AVG als juridische basis.

Is de verwerking voor het vrijwaren van een legitiem belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en hebben de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de getroffenen geen voorrang op het eerst genoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 lit. f AVG als juridische basis voor de verwerking.

3.  Wissen van gegevens en opslagduur

De persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan verder gebeuren wanneer dit door de Europese of nationale wetgever in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, voorzien werd. De gegevens worden ook gewist of geblokkeerd wanneer een door voornoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, behalve wanneer er een noodzaak bestaat om de gegevens langere tijd op te slaan om een contract af te sluiten of te vervullen.

 

II.  De website ter beschikking stellen en logfiles aanmaken

 

1.  Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elke oproep van onze website registreert ons systeem op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens geregistreerd:

(1)   Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2)   Het bedrijfssysteem van de gebruiker

(3)   De internet-serviceprovider van de gebruiker

(4)   Het IP-adres van de gebruiker

(5)   Datum en tijdstip van de gebruiker

(6)   Websites, van waar het systeem van de gebruiker op onze website geraakt

(7)   Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden

De logfiles bevatten IP-adressen of andere gegevens, die een koppeling aan een gebruiker mogelijk maken. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de link met de website, van waar de gebruiker op de website komt of de link naar de website, waarnaar de gebruiker wisselt, persoonsgegevens bevat. 

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2.  Juridische basis voor de gegevensverwerking

De juridische situatie voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logfiles is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

3.  Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logfiles gebeurt om de correcte werking van de website te verzekeren. Verder dienen de gegevens om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

In deze doeleinden ligt ons legitieme belang aan de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

4.  Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun registratie te verwezenlijken. In geval van de registratie van de gegevens om de website ter beschikking te stellen is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

Worden de gegevens in logfiles opgeslagen, dan is dat ten laatste na zeven dagen het geval. Een langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervormd zodat de oproepende client niet meer geïdentificeerd kan worden.

5.  Verzet- en verwijderingsmogelijkheid

De registratie van de gegevens om de website ter beschikking te stellen en om de gegevens in logfiles op te slaan is absoluut noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Bijgevolg bestaat er voor de gebruiker geen verzetmogelijkheid.

III.  Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie op het bedrijfssysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde die een duidelijke identificatie van de browser bij een nieuwe oproep van de website mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een verandering van pagina geïdentificeerd kan worden.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgestuurd:

(1)   Taalinstellingen

(2)   Inloginformatie

Wij gebruiken op onze website verder cookies, die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken.

Op deze wijze kunnen de volgende gegevens doorgestuurd worden:

(1)   Ingevoerde zoekbegrippen

(2)   Frequentie van de opgeroepen pagina’s

(3)   Gebruik van websitefuncties

Bij de oproep van onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt zijn tostemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens gevraagd. In dit verband wordt ook naar deze verklaring inzake de gegevensbescherming verwezen.

b) Juridische basis voor de gegevensverwerking

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is het bestaan van een toestemming van de gebruiker ter zake volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking van technisch noodzakelijke cookies is het gebruik van websites voor de gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden. Hiervoor moet de browser ook na een paginawissel opnieuw herkend kunnen worden.

Wij hebben cookies voor de volgende toepassingen nodig:

(1)   Overname van taalinstellingen

(2)   Bijhouden van zoekbegrippen

De door technisch noodzakelijke cookies geregistreerde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van de analyse-cookies gebeurt om de kwaliteit van onze website en zijn inhoud te verbeteren. Door de analyse-cookies weten we hoe de website gebruikt wordt en kunnen we zo ons aanbod constant optimaliseren.

In deze doelen ligt ook ons legitiem belang in de verwerking van de persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 lit. f AVG.

e) Duur van de opslag, verzet- en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze naar ons doorgestuurd. Daarom hebben wij als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een verandering van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen steeds gewist worden. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, kunnen mogelijkerwijs niet meer alle functies van de website in volle omvang gebruikt worden.

 

IV.  Contactformulier en e-mail-contact

 

1.  Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier dat voor de elektronische contactopname gebruikt kan worden. Maakt een gebruiker gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens naar ons bestuurd en opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

(1)            Onderneming:*

(2)            Contactpersoon:*

(3)            Branche:

(4)            Telefoon:*

(5)            Fax:

(6)            E-mail:*

(7)            Straat:*

(8)            Postcode:*

(9)            Plaats:*

(10)        Land:*

(11)        Uw mededeling:*

(12)        Gelieve mij te bellen op:

(13)        Gelieve mij informatiemateriaal toe te sturen

Verder is er op onze website een contactformulier dat ook voor de contactopname om relevante informatie voor het maken van een offerte verzoekt. Maakt een gebruiker hiervan gebruik, dan worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens naar ons gestuurd en opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

(14)        Onderneming:*

(15)        Contactpersoon:*

(16)        Branche:

(17)        Telefoon:*

(18)        Fax:

(19)        E-mail:*

(20)        Straat:*

(21)        Postcode:*

(22)        Plaats:*

(23)        Land:*

(24)        Naam van het transportmateriaal:

(25)        Lastdiepte*:

(26)        Lasthoogte:

(27)        Lastlengte max.:

(28)        Gewicht max.*:

(29)        Noodzakelijke restdraagcapaciteit:

(30)        Bij max. hefhoogte h3:

(31)        Toepassing:

(32)        Moet de bestuurder bestellingen klaarmaken:

(33)        Eigenschappen van de vloer:

(34)        Gegevens over het magazijn:

(35)        Rekkenhoogte max.:

(36)        Ruimtehoogte max.:

(37)        Deurdoorrit:

(38)        Hoogte:

(39)        Breedte:

(40)        Rekkengang:

(41)        Afstand last/last:

(42)        Afstand rek/rek:

(43)        Leiding:

(44)        Duur van een ploeg:

(45)        Aantal ploegen:

(46)        Excentrische lastopname:

(47)        Wordt de last frequent bewogen:

(48)        Moeten hellingen overwonnen worden

(49)        met last %

(50)        zonder last %

(51)        Heerst er een verhoogde omgevingstemperatuur:

(52)        Bedrijf bij minustemperaturen:

(53)        Uw mededeling:

Op het tijdstip waarop het bericht verzonden wordt, worden verder de volgende gegevens bewaard: 

(1)   Het IP-adres van de gebruiker

(2)   Datum en tijdstip van verzending

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens de verzending uw toestemming gevraagd en wordt naar deze verklaring inzake de gegevensbescherming verwezen.

Alternatief is een contactopname via het ter beschikking gestelde e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de per e-mail doorgestuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van het gesprek gebruikt.

2.  Juridische basis voor de gegevensverwerking

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens, wanneer er sprake is van een toestemming van de gebruiker, is art. 6 lid 1 lit. a AVG.

De juridische basis voor de verwerking van de gegevens, die in een e-mail doorgestuurd worden, is art. 6 lid 1 lit. f AVG. Is het doel van het e-mail contact het afsluiten van een contract, dan is de bijkomende juridische basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b AVG.

3.  Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoervenster dient alleen om de contactopname te verwerken. In geval van een contactopname per e-mail ligt hierin ook het noodzakelijke legitieme belang aan de verwerking van de gegevens.

De andere tijdens de verzending verwerkte persoonsgegevens dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

4.  Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van hun registratie te verwezenlijken. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en voor de persoonsgegevens die per-mail verstuurd werden, is dit het geval wanneer het gesprek met de gebruiker beëindigd is. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden afgeleid kan worden dat de feiten in kwestie verduidelijkt werden. 

De tijdens de verzendingsprocedure bijkomend geregistreerde persoonsgegevens worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen gewist.

5.  Verzet- en verwijderingsmogelijkheid

De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid zijn instemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. Neemt de gebruiker contact met ons op per e-mail, dan kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens steeds herroepen. In dergelijk geval kan het gesprek niet verder gezet worden.

Alle persoonsgegevens, die tijdens de contactopname opgeslagen werden, worden in dit geval gewist.

 

V.  Rechten van de getroffen persoon

 

Worden persoonsgegevens door u verwerkt, dan bent u getroffen persoon in de zin van AVG en heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

1.  Recht op informatie

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons verwerkt worden.

Is er sprake van dergelijke verwerking, dan kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke gegevens over de volgende punten eisen:

(1)       de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;

(2)       de categorieën van persoonsgegevens, die verwerkt worden;

(3)       de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende gegevens openbaar gemaakt werden of nog openbaar gemaakt worden;

(4)       de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, wanneer hiervoor geen concrete gegevens bestaan, criteria om de opslagduur vast te leggen;

(5)       het bestaan van een recht op correctie of wissen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht op verzet tegen deze verwerking;

(6)       het bestaan van een recht op klacht bij een toezichthoudende instantie;

(7)       alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de getroffen persoon geregistreerd worden;

(8)       het bestaan van een geautomatiseerde besluitname inclusief profiling volgens art. 22 lid 1 en 4 AVG en – tenminste in deze gevallen – doorslaggevende informatie over de gebruikte logica en de draagwijdte en de nagestreefde effecten van dergelijke verwerking voor de getroffen persoon. (Op dit ogenblik niet gebruikt.)

U heeft het recht informatie te eisen of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens naar een derdeland of naar een internationale organisatie gestuurd worden. In dit verband kunt u eisen over de passende garanties volgens art. 46 AVG in samenhang met het doorsturen ingelicht te worden.

2.  Recht op correctie

U heeft recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, wanneer de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

3.  Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens eisen:

(1)      wanneer u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor een periode bestrijdt die het de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)       de verwerking onrechtmatig is en u afwijst om de persoonsgegevens te wissen en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;

(3)       de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens voor de verwerking niet meer nodig heeft, u de gegevens echter nodig heeft om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4)       wanneer u verzet aangetekend heeft tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en het nog niet vaststaat of de legitieme redenen van de verwerkingsverantwoordelijke voorrang hebben op uw redenen.

Werd de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens beperkt dan mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw toestemming of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of omwille van redenen van openbaar belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden.

Werd de beperking van de verwerking volgens voornoemde voorwaarden beperkt, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke ingelicht voordat de beperking opgeheven wordt.

4.  Recht op wissen

a) Plicht om te wissen

U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

(1)       De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor ze geregistreerd of op andere wijze verwerkt werden.

(2)       U herroept een toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a AVG gebaseerd was, en het ontbreekt aan een andere juridische basis voor de verwerking.

(3)       U dient volgens art. 21 lid 1 AVG verzet in tegen de verwerking en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking die voorrang hebben, of u dient volgens art. 21 lid 2 AVG verzet in tegen de verwerking.

(4)       De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

(5)       Het wissen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een gerechtelijke plicht volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten aan wie de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is.

(6)       De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8 lid 1 AVG geregistreerd.

(1)           Informatie aan derden

Heeft de verwerkingsverantwoordelijke de op u betrekking hebbende gegevens openbaar gemaakt en is hij volgens art. 17 lid 1 AVG verplicht om deze gegevens te wissen dan neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren over het feit dat u als getroffen persoon van hen geëist heeft dat alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën or reproducties van deze persoonsgegevens gewist worden.

(2)    Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet wanneer de verwerking noodzakelijk is

(1)       om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2)       om een rechtelijke plicht te vervullen, die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, aan wie de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, vereist, of om een taak uit te voeren die in het openbare belang ligt lift of die in de uitoefening van een openbare macht gebeurt, die aan de verwerkingsverantwoordelijke werd overgedragen;

(3)       omwille van redenen van het openbare belang op het gebied van de gezondheidszorg volgens art. 9 lid 2 lit. h en i evenals art. 9 lid 3 AVG;

(4)       voor in het openbare belang liggende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG, op voorwaarde dat het in deel a) genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig benadeelt, of

(5)       om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

5.  Recht op correctie

Heeft u recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke geclaimd, dan is deze verplicht om aan alle ontvangers, aan wie op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar gemaakt werden, mee te delen dat deze gegevens gecorrigeerd of gewist of diens verwerking beperkt werd, behalve wanneer dit onmogelijk blijkt te zijn of wanneer dit met onredelijke moeite verbonden is.

U heeft tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers ingelicht te worden.

6.  Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. Verder heeft u het recht deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking gesteld werden, te sturen, op voorwaarde dat

(1)       de verwerking volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG of art. 9 lid 2 lit. a AVG of een contract volgens art. 6 lid 1 lit. b AVG gebaseerd is en

(2)       de verwerking door middel van geautomatiseerde methoden gebeurt.

In uitoefening van dit recht heeft u verder het recht ervoor te zorgen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke gestuurd worden, voor zover dit technisch doenbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet benadeeld worden.

Het recht op gegevensoverdracht geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens, die voor de waarneming van een taak nodig is, die van openbaar belang is of die in oefening van een openbare macht gebeurt, die aan de verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

7.  Recht op verzet

U heeft het recht omwille van redenen, die uit uw bijzondere situatie resulteren, om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f AVG gebeurt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer behalve wanneer hij dringende redenen voor de verwerking kan aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechtsaanspraken te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt, om directe reclame uit te voeren, dan heeft u het recht om steeds verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor het profiling, op voorwaarde dat dit met dergelijke directe reclame in verbinding staat.

Tekent u verzet aan tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, dan worden de op u betrekking hebbende gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij– onverminderd de richtlijn 2002/58/EG – uw verzetrecht door middel van geautomatiseerde methoden uit te oefenen, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

8.  Recht op herroeping van de gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring

U heeft het recht uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring op elk ogenblik te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid op basis van de toestemming tot de herroeping gebeurde verwerking niet aangetast. U kunt de herroeping per post, per e-mail of per fax naar de verwerkingsverantwoordelijke sturen.

9.  Geautomatiseerde beslissing in elk geval apart inclusief profiling

U heeft het recht om niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking– inclusief profiling – gebaseerde beslissing onderworpen te worden die tegenover u een juridisch effect heeft of die u op soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet wanneer de beslissing 

(1)      voor het afsluiten of het vervullen van een contract tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke noodzakelijk is,

(2)       op basis van rechtsvoorschriften van de unie of van de lidstaten, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het vrijwaren van uw rechten en vrijheden evenals uw legitieme belangen bevatten of

(3)      met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9 lid 1 AFB indien niet art. 9 lid 2 lit. a of g D AVG geldig is en passende maatregelen voor de bescherming van de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen genomen werden.

Met betrekking tot de in (1) en (3) vermelde gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen te vrijwaren, waarbij minstens het recht op inwerking van de interventie van een persoon vanwege de verwerkingsverantwoordelijke, op mededeling van zijn eigen standpunt en op betwisten van de beslissing hoort.

10.  Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie

U heeft, onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsbevelen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in een lidstaat van uw woonplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoede schending, wanneer u de mening toegedaan bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben een schending van de AVG vormt.

De toezichthoudende instantie, bij wie de klacht werd ingediend, licht de persoon die de klacht heeft ingediend over de stand en de resultaten van de klacht in, met inbegrip van de mogelijkheid van een gerechtelijk bevel volgens art. 78 AVG.

 

VI.  SSL-codering

 

Deze pagina maakt omwille van veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, bijvoorbeeld aanvragen, die u naar ons als exploitant van de website stuurt, gebruik van een SSL-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://“ naar “https://“ wisselt, en aan het slotsymbool in uw browserregel. 

Wanneer de SSL codering geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u naar ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

 

VII.  Google Analytics

 

Deze website gebruikt de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie van uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. 

IP anonymisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonymisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte voor verzending naar de USA ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google naar de USA gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verzonden diensten tegenover de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google verbonden.

Browser plugin

Door een instelling van uw browsersoftware kunt u verhinderen dat de cookies opgeslagen worden; wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt verder de registratie van de door de cookie genereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Verzet tegen gegevensregistratie

U kunt verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics geregistreerd worden door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie gezet, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Verwerking van opdrachtgegevens

Wij hebben met Google een contract over de verwerking van opdrachtgegevens afgesloten en wij passen de strenge bepalingen van de Duitse autoriteiten voor de gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics in volle omvang toe.

Demografische eigenschappen bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische eigenschappen” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten aangemaakt worden die informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website bevatten. Deze gegevens zijn afkomstig van specifieke reclame door Google en uit bezoekersgegevens van derdeaanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen gekoppeld worden. U kunt deze functie steeds via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals in punt “Verzet tegen gegevensregistratie” weergegeven in de regel verbieden.

 

VIII.  YouTube

 

Onze website gebruikt plugins van de door Google bedreven site YouTube. Exploitant van deze pagina’s is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze met een YouTube-plugin uitgeruste pagina’s bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan server van Youtube meegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u in uw YouTube-account ingelogd bent, dan maakt u het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kunt dit verhinderen door uit uw YouTube-account uit te loggen.

Meer informatie over de omgang van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

IX.  Webprospector

 

Op deze website worden met technologieën van de firma WebProspector GmbH (www.webprospector.de) gegevens voor marketingdoeleinden en voor de herkenning van interessante personen voor de onderneming verzameld en opgeslagen. De WebProspector technologie voert op basis van deze gegevens een onderzoek van adressen uit, echter alleen in de gevallen waar u kunt verzekeren dat het om een onderneming en niet om een privépersoon als bezoeker gaat. De WebProspector technologie kan eventueel andere eigenschappen, bijvoorbeeld bewegingsgegevens, over het bezoek ontvangen en gebruikt in bepaalde gevallen cookies. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die lokaal in het tussengeheugen van de internetbrowser van de bezoeker aan de pagina opgeslagen worden. De cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De registratie en opslag van de gegevens door WebProspector voor deze website kan steeds voor de toekomst beneden herroepen worden. Klik hiervoor op: Webprospector.

 

X.  MINQ – DE ADDVALUE TECHNOLOGIE VOOR HET WINNEN VAN NIEUWE KLANTEN

 

Deze website maakt gebruik van MINQ, een technologie van de firma ADDVALUE GmbH. MINQ gebruikt een zogenaamde tracking-script, die in de website geïntegreerd is. Tracking-script analyseert de gebruikers van de website. De gegenereerde informatie over de bezoekers van deze website wordt naar addvalue GmbH gestuurd en daar verder verwerkt. Daar wordt de informatie voor verkoopdoeleinden en voor het herkennen van bezoekers van de website verzameld, opgeslagen en ter beschikking gesteld. De bezoekgegevens van individuele personen/privépersonen worden niet opgeslagen of werkt. Alleen ondernemingen worden geïdentificeerd. Hierbij worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden. U kunt de installatie van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de van u geregistreerde gegevens door addvalue GmbH in de eerder beschreven wijze en met het eerder vermelde doel.

U kunt de gegevensregistratie steeds op de volgende link herroepen: MINQ