Commissioneringssystemen-KP

Array

Het model KP is als klassieke elektrische meerwegzijstapelaar voor het opslaan van volle pakketten en voor de commissionering van individuele klantorders met opgenomen platform inzetbaar. Tijdens het commissioneren worden alle functies vanuit het platform gestuurd. Stapelaar en platform vormen een eenheid.

Deze commissioneringsstapelaar is voor de eenzijdige stellingbediening in de smalle gang, daarnaast ook voor de tweezijdige stellingbediening in de vrij verplaatsbare gang inzetbaar. Het uitnemen van de afgewerkte commissie gebeurt door een afzonderlijke stapelaar. De in de hoogte verplaatsbare veiligheidsbarrière maakt het snel en veilig uitnemen van de commissie mogelijk.

Bediening en gebruik:
1- of 2-man, voor lichte profielen
Tot 6 m lengte en plaatwaren van 600 tot 2100 mm diepte 

Draagvermogensklassen:
1.500 tot 7.000 kg

Hefhoogte:
tot 10000 mm

Werkgangbreedte:
Eenzijdige stellingbediening in de smalle gang:
lastdiepte of kraagarmlengte plus 1350 mm (indien gedwongen geleid: met 150 mm veiligheidsafstand per zijde)
Tweezijdige stellingbediening:
lastdiepte plus 1000 mm (indien vrij verplaatsbaar: 500 mm veiligheidsafstand per zijde)

Vermogensgegevens commissie:
10 – 15 platen/commissie
350 – 400 platen/dag
ca. 1.850 platen/week
ca. 7.400 platen/maand Bij dit voorbeeld heeft men ca. 3 uur per dag nodig om het magazijn te vullen.