Görsel
Titelbild Kommissionierplattfom mit Platten
 
2’siarada
 
Eksiksiz
çok yönlü yan istifleyici
 
Eksiksiz
sipariş işleme aracı
 

Eklenebİlİr sİparİş İşleme platformuna ve  vakum emİş düzeneğİne sahİp elektrİklİ çok yönlü yanal İstİfleyİcİ
- HUBTEX

2’si 1 arada çok işlevli çözüm - HUBTEX'in eklenebilir sipariş toplama platformuna sahip elektrikli çok yönlü yana istifleyicisi bir taraftan klasik çok yönlü istifleyici olarak kullanılabilir, diğer taraftan bir platform eklenerek tam bir sipariş toplama aracı olarak  görev yapabilir. 
KP seri konfigürasyonunda sipariş toplama prosesi manüel yapılırken, VK konfigürasyonunda sipariş toplama prosesi vakum emiş düzeneğinin yardımıyla tam otomatik olarak yapılır.
Manüel sipariş toplamadan dolayı ahşap plakalarda meydana gelebilecek hasarlar VK modellerimiz sayesinde önlenebilir. 

Standardın
dışında her şey 

Kullanım raporu - J. u. A. Frischeis GmbH
J. u. A. Frischeis GmbH firması sipariş işleme sürecinde ve büyük ebatlı ahşap plakaları depolarken ve çıkarırken HUBTEX’in elektrikli çok yollu yan istifleyicilerini kullanıyor. 
Maksimum teslimat kabiliyeti, sipariş servisi ve optimum ürün akışı gibi faktörler Villach merkezli J. u. A. Frischeis GmbH firmasının neden HUBTEX marka iki adet elektrikli çok yollu yan istifleyiciyi tercih ettiğinin sadece birkaçıdır.  Bu esnek konseptte ihtiyaç halinde MQ 70 tipi 2131 PU serisi istifleyicilerinden biri hızlı biçimde sipariş işleme platformuna dönüştürülebilir. 
4.500 mm genişliğindeki sipariş işleme platformu 2,7 ton taşıma kapasitesine sahiptir ve 3.000 x 2.070 mm boyutlarına varan plakaları taşıyabilir. Platform olmadan MQ 70 ile 13 m uzunluğunda ve 7 t ağırlığında yükler hareket ettirilebilir. "Çıkarılabilir platform sayesinde her sipariş durumu için ve her optimum araç filosu için en yüksek esnekliğe sahibiz”

şeklinde yorumluyor J. u. A. Frischeis GmbH.

2’si 1 arada 

HUBTEX’in eklenebilir sipariş toplama platformuna sahip elektrikli çok yönlü yanal istifleyicinin çok işlevli 2’si 1 arada çözümü. Platform olmadan ESTL tam bir çok yönlü istifleyici olarak kullanılabilir. Platform eklenmiş halde bir sipariş toplama aracı olarak işlev görür. 

Özellİkler

Elektrikli Çok Yönlü Yanal İstifleyici
The HUBTEX electric multidirectional sideloader in use in the timber industry

Platform eklenmemişse araç klasik bir elektrikli çok yönlü yanal istifleyici olarak işlev görür. Bu araçlar temel konfigürasyonda bile uzun yüklerin dar koridor şartlarında da taşınması için uygundur. 
Bu araçların sunduğu büyük bir avantaj ise çok sayıda donanım seçeneğiyle genişletilebilmeleridir. 

Eklenebilir Platform
The HUBTEX electric multidirectional sideloader with raised platform

Salt sipariş toplama aracı olarak kullanılması için çok yönlü yanal istifleyicisine bir platform eklenir; bağlantı kurma işlemi maksimum beş dakika sürer. Kullanıcı sonrasında sistemi platformdan kumanda eder. Kullanıcı plakaları ya tek başına sipariş işleminden geçirir ya da başka bir kullanıcıyla birlikte doğrudan raf gözlerinden araca toplar. 

Platform Üzerinde Kumanda Panoları
The HUBTEX electric multidirectional sideloader with attached platform in the order picking process

Elektronik aksam, ihtiyaç halinde opsiyonel olarak iki kumanda panosu takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. En iyi görüş için sonrasında sürüş yönüne göre önde bulunan pano etkinleştirilir.

Vakum Emiş Düzeneği
The vacuum suction device from HUBTEX

Malzemelerin zarar görme riskini daha da düşürmek için HUBTEX’in elektrikli çok yönlü yanal istifleyicisinde eklenebilir sipariş toplama platformuna opsiyonel bir vakumlu kaldırma düzeneği eklenir. Hareketli vantuzlar münferit plakaları emerek raf gözünden çıkarır ve sonrasında bunları tekrar doğrudan platform üzerine yerleştirir. Bu durumda kullanım için sadece bir kişiye ihtiyaç kalır. Bu modüler çözümün esnekliği burada büyük bir avantaj sağlar. Çok yönlü yanal istifleyici hem yükü taşımak, hem de siparişleri toplamak için ortalama indirme/yükleme performanslarında hesaplı biçimde kullanılabilir.

The electric multidirectional sideloader from HUBTEX in use as an order picking vehicle

For use purely as a picking vehicle, the multidirectional sideloader can be supplemented by a removable platform.

The HUBTEX electric multidirectional sideloader in use in the timber industry

Typical application: The HUBTEX VK electric multidirectional sideloader is used for one-sided order picking in predominantly narrow rack aisles. 

Huge wood sheets are picked with our electric multidirectional sideloader with attached platform

No load is too large for our multidirectional sideloaders in the KP series. The individual configuration enables the optimal picking platform to be developed for every load. 

The HUBTEX MQ 30 with attached picking platform

Depending on the order picking process, one to two people can move the load to be picked out of or into the racks. 

The HUBTEX electric multidirectional sideloader with attached platform from the Vacumax series

The vacuum suction technology is especially gentle on the material, as the wood sheets can be stacked evenly.

Close-up view of the vacuum suction device from HUBTEX

A gentle touch with materials and fast – Vacumax technology from HUBTEX makes the picking of heavy wood sheets child's play. 

Platform view with integrated vacuum suction device

Simply by adding a platform, our electric multidirectional sideloader transforms into an order picking system. 

Aracın özellİklerİ

Seri  
KP kullanım şartlarında göre platform 2125 / 2130 / 2131 / 2132 serileri tarafından alınabilir
KP + Vacumax kullanım şartlarında göre platform 2125 / 2130 / 2131 / 2132 serileri tarafından alınabilir

 

Downloads