Görsel
Sustainability at HUBTEX

Doğal Kaynakların Korunması

HUBTEX’de sürdürülebilirlik, çevre koruması ve enerji verimliliği

HUBTEX, kendi şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini olabildiğince düşük seviyede tutmak için sürekli çalışmaktadır. Bu husus ürünlerimizi, imalat tesislerini, diğer merkezleri ve lojistik zincirinin tamamını kapsıyor. Yüksek enerji verimliliğine sahip teknolojiler, yenilenebilir enerjilerden elektrik, kalıcı mimari, kısa deniz taşımacılığı rotaları

ve mümkün olduğunca az sayıda hava kargo sevkiyatı. Bunlar bahsi geçen hedeflere ulaşmak için alınan tedbirlerin sadece bir kaçı. HUBTEX, özellikle ekonomik ve verimli motor teknolojileri ile tüm değer zincirindeki olumlu çevresel yönelime önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Key figures HUBTEX

SEKTÖRÜMÜZDE ÖNCÜ

HUBTEX ARAÇLARI STANDARTLARI BELİRLİYOR

Sadece tüketim bakımından değil, aynı zamanda emisyonlar açısından da HUBTEX araçları sektöründe öncüdür. HUBTEX, bütün cihaz bileşenlerinde kapsamlı geliştirmeler yaparak özel araçlar ve istif araç segmenti alanında pazar lideri olma iddiasına sahiptir ve mümkün olduğunca az enerji tüketimiyle ikna etme arzusundadır. Ürünlerimiz Dizel-Gaz, Elektrikli ve Hibrit Tahrikli olarak mevcuttur. Esasen neredeyse 40 yıldır elektrikli motorlar kullanıyoruz. Dizel ve Gaz ile çalışan araçlarla yaşanan güçlü rekabete rağmen HUBTEX, personeli ve kullanıcıları emisyonlardan korumak için her zaman elektrik motorlu çok yöne hareketli istif araçlarına ve özel araçlara güvenmiştir. Son 8 yılda Dizel ile çalışan araçların oranı yaklaşık %20’den yüzde 5’in altına düşürülmüştür. Dizel araçlar ancak şu durumlarda geliştirilmektedir:

Kullanım şartları bunu gerektiriyorsa ve elektrikli motor teknolojik olarak henüz uygun bir alternatif sunmuyorsa. Bu tip durumlarda düşük enerji tüketimine ve düşük emisyona son derece önem veriyoruz. HUBTEX, 2020 yılında oldukça revize edilen DQ-X adlı Dört Yöne Hareketli İstif Aracı en son neslini tanıtıyor. Revize işlemleri arasında oksidasyon katalitik konvertörlü ve dizel partikül filtreli yeni dizel motoru yer alıyor. Kullanıcılar kullanım şartlarına göre sürüş esnasında Eco, Sensitive ve Speed modları arasında geçiş yapabilir. Bu sayede egzoz gazı emisyonları daha da azaltılabilir ve yakıt tüketimi düşürülebilir. Önceki DQ modelinin yakıt tüketimi 2016 yılına kadar yeni modele kıyasla aynı performans parametrelerine rağmen yüzde 20 fazlaydı. 

Sustainability at HUBTEX

DÜN. BUGÜN. YARIN.

HUBTEX, gelecekte de elektrikli motora güveniyor

HUBTEX esasen ürün gamında elektrikli motorlara güveniyor. Burada da araçlarımızı iyileştirme anlamında sürekli çalışıyoruz. Buna örnek olarak 2015 yılında Elektrikli Çok Yöne Hareketli İstif Araçlarımızda enerji verimliliği sağlayan kumandaların kullanılması ve optimize edilmesi veya aynı şekilde enerji tasarrufu sağlayan ve yakıt tüketimini düşüren HX direksiyon sisteminin geliştirilmesi verilebilir. Her iki sistem kombine edildiğinde %25’e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Buna örnek olarak PhoeniX adlı Elektrikli Çok Yöne Hareketli İstif Aracımız için yeni modüler sistemimize yeni elektrikli direksiyonun getirilmiş olması gösterilebilir Elektrikli direksiyon sistemi, manevra yaparken enerji tüketimini 

Şimdiye kadar elektrohidrolik direksiyon ile yön vermenin %85 kadar. Bu husus özellikle hidrolik motorlara kıyasla elektrikli motorların yüksek randımanından kaynaklanmaktadır. %85’e varan tasarruf potansiyeli ilk bakışta kulağa her ne kadar çok gelse de, oldukça gerçekçidir. Çünkü direksiyon motorları sadece gerçekten kullanıldıklarında çalışırlar. Müşterilerimiz dolayısıyla Dizel veya Gaz ile çalışan araçlara kıyasla enerji verimliliği sağlayan ürünlerin yanında özellikle düşük işletim giderlerinden ve hızlı yatırım geri dönüşünden faydalanmaktadır.

Draft of HUBTEX platform transporter

AKILLI GERİ DÖNÜŞÜM

Tasarım aşamasında bile ileride olması gereken geri dönüşüm süreci göz önünde bulunduruluyor

HUBTEX’de sürdürülebilirlik anlayışı ürünün tüm çalışma ömrü boyunca önemli bir role sahiptir ve yeni ürünler geliştirilirken göz önünde bulundurulur. İstif makinelerimizin merkezi bileşenleri çelik parçalar ve akü'dür. Kullandığımız akülerin çoğu kurşun bazlı akülerdir. Kurşun ve çelik neredeyse yüzde yüz geri dönüştürülebilir. Lityum-iyon aküler ise uzun çalışma saati performansıyla büyük bir gelecek potansiyeline sahiptir. Burada elimizden geldiği kadar kobalt gibi ağır metaller içermeyen akü teknolojilerini tercih etmeye çalışıyoruz. 
Verimli ürünleri imal etmenin yanında kullandığımız cihaz gamını başarılı şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. İster kapsamlı onarım ister genel revizyon olsun, şasi den başlayarak motor'a kadar tüm araç gerektiğinde yeniden işlenir, 

şanzımana, hidrolik bileşenlere ve kabine kadar revize edilir. Bu da yaklaşık %80 oranında daha az CO2 demektir ve müşterilerimizin araçlarını daha uzun süre muhafaza etmelerini sağlar. Bunun dışında çalışma ömrünü tamamlamış işletim maddelerinin ve araçların profesyonelce ve çevreye saygılı biçimde imha edilmesini garanti ediyoruz. Ayrıca şirketin bütün merkezlerinde gündelik işlerimizde doğal kaynakların korunmasına son derece önem veriyoruz. Bu kapsamda CO2 emisyonlarını uzun vadede düşürmek için lojistik ve nakliye proseslerini optimum şekilde planlamaya çalışıyoruz. HUBTEX, öteden beri bir atık ayırma sistemine sahiptir ve böylece önemli kaynakların geri kazanılmasını Almanya’da bilinen geri dönüşüm sisteminin yardımıyla ve özel atıkları imha etme alanında uzmanlaşmış kurumlarla garanti ediyor. 

Bina ve teknoloji yatırımları

HUBTEX firması ayrıca tüm ısıtmalı imalat tesislerinin ve ofis binalarının yenilenmesine ve modern hale getirilmesine büyük bir önem veriyor. HUBTEX, her bir binanın enerji tasarrufu yönetmeliğine (kısa EnEV) uygun olmasını ve istenildiği zaman bu belgeyi alabilmesini kendisine görev saymıştır. Bu nedenle 2015 ve 2018 yılları arasında tüm üretim ve ofis binaları kapsamlı biçimde tadilattan geçirildi. Şirketin bütün odalarında ve dış alanlarında LED aydınlatma konseptinin benimsenmesi sayesinde daha iyi ışık şartları ve daha az enerji sarfiyatı sağlanmıştır. Özellikle bulunduğumuz çağda kaynakları görev bilinciyle ve ekonomik kullanma anlayışı ortaya çıkmıştır ve bu nedenle HUBTEX’in binalarında ısı yalıtımı ve ısıtma sistemi düzenli olarak birbiriyle uyumlu hale getirilir; bu sayede enerji kayıpları mümkün olduğunca düşük seviyede tutulur.

 

 

 

We create the unique – the HUBTEX motto
HUBTEX aerial photo


Su tüketimi, dışarı verilen hava ve devirdaim havası

HUBTEX, tüm şirketlerinde su tüketimini azaltmayı kendine hedef edinmiştir ve üretim tesislerinde uzun yıllardır kendi atık su temizleme sistemlerini kullanmaktadır; şirket böylece boyahaneden gelen atık sular atık su sistemine verilmeden önce işlemden geçirilir. Tüm emiş sistemleri dışa bakan bir filtreye sahiptir. İşleme makinelerinden kaynaklanan ve prosesten dolayı (özellikle kaynakta) oluşan hava kirlilikleri kullanılan atık hava veya çevre hava sistemleriyle minimum düzeyde tutulur. Çevreye yayılan gürültü emisyonlarına karşı da HUBTEX, gürültünün yoğun olduğu işleri yalnızca imalat binası içinde yaparak mücadele etmektedir.