Obraz
Ekologia w firmie HUBTEX

Ochrona surowców naturalnych

Ekologia, ochrona środowiska I energooszczędność w firmie HUBTEX

Firma HUBTEX stale pracuje nad ograniczeniem negatywnego wpływu działalności na środowisko. Dotyczy to zarówno naszych produktów i zakładów produkcyjnych, jak również wszystkich innych elementów łańcucha logistycznego. Wysoce energooszczędne technologie, energia z odnawialnych źródeł, zrównoważona konstrukcja i krótsze trasy frachtu morskiego

oraz minimalizacja transportu powietrznego — to tylko niektóre z możliwych środków do osiągnięcia takich celów. Wdrożone na każdym etapie produkcji energooszczędne i wydajne technologie napędowe stanowią ważny przejaw ekologicznej postawy firmy HUBTEX.

Wskaźniki w firmie HUBTEX

JESTEŚMY LIDEREM W BRANŻY

URZĄDZENIA HUBTEX WYZNACZAJĄ STANDARDY

Urządzenia firmy HUBTEX przodują w branży — zarówno w zakresie eksploatacji, jak i emisji spalin. Firma HUBTEX dąży do utrzymania statusu lidera w branży urządzeń specjalistycznych i urządzeń do transportu wewnętrznego, a także wciąż pracuje nad rozwiązaniami o najwyższym współczynniku energooszczędności. Nasze produkty są dostępne w wersjach z silnikiem na olej napędowy lub gaz, silnikiem elektrycznym lub hybrydowym. Od prawie 40 lat rozwijamy napędy elektryczne. Mimo dużej konkurencji na rynku urządzeń z silnikami na olej napędowy lub gaz, firma HUBTEX wciąż udoskonala akumulatorowe wielokierunkowe wózki widłowe i urządzenia specjalistyczne, bezpieczne dla operatora i pozostałych pracowników pod względem emisji spalin. W ciągu ostatnich 8 lat udział na rynku urządzeń z silnikiem diesel spadł z ok. 20% do poniżej 5%. Urządzenia z silnikiem diesel są rekomendowane wyłącznie, gdy wymaga tego

specyfika zastosowania, a napęd elektryczny ze względów technologicznych nie jest odpowiedni. W takim wypadku skupiamy się na jak najwyższej energooszczędności i maksymalnym ograniczeniu emisji spalin. W 2020 roku firma HUBTEX przedstawi najnowszą, znacznie ulepszoną wersję czterokierunkowego wózka widłowego DQ-X. Do licznych udoskonaleń należy nowy model silnika diesel z katalizatorem oksydacyjnym i filtrem cząstek stałych. W zależności od obszaru zastosowania, użytkownicy mogą podczas jazdy przełączać między trzema trybami jazdy: Eco, Sensitive i Speed. Pozwala to na dalsze ograniczenie emisji spalin oraz zużycia paliwa. Dla porównania — wcześniejszy model DQ do 2016 roku prezentował jeszcze wyższe o 20% zużycie paliwa w porównaniu do najnowszego modelu o porównywalnych parametrach. 

Ekologia w firmie HUBTEX

WCZORAJ. DZIŚ. JUTRO.

Firma HUBTEX planuje dalszy rozwój technologii napędu elektrycznego

Większość urządzeń oferownych przez firmę HUBTEX jest wyposażona w napęd elektryczny. Także w tym zakresie wciąż pracujemy nad udoskonaleniem naszych produktów. Przykładem może być wprowadzenie i optymalizacja energooszczędnych systemów sterowania naszych akumulatorowych wielokierunkowych wózków widłowych w 2015 roku, a także opracowanie systemu sterowania HX, który również ogranicza zużycie energii. Połączenie obu tych systemów pozwala zaoszczędzić nawet do 25% zużywanej energii. Aktualnym przykładem naszych działań jest wprowadzenie elektrycznego systemu sterowania w nowym systemie modułowej konstrukcji akumulatorowych wielokierunkowych wózków widłowych z serii PhoeniX. Elektryczny system sterowania ogranicza zużycie energii podczas skręcania urządzeniem 

o nawet 85% w porównaniu do wcześniej stosowanych systemów elektro-hydraulicznych. Wynika to przede wszystkim z dużo większej wydajności silników elektrycznych w porównaniu do silników hydraulicznych. Oszczędność nawet do 85% energii może wydawać się nieprawdopodobnie wysoka, jest jednak realnie możliwa, ponieważ w takich systemach silniki układu kierowniczego pracują jedynie podczas skręcania. Dzięki temu nasi klienci nie tylko mogą skorzystać z wysoko energooszczędnych urządzeń, ale także zredukować koszty operacyjne oraz osiągnąć szybszy zwrot z inwestycji niż w przypadku użycia urządzeń z silnikami spalinowymi.

Wiedza inżynieryjna HUBTEX

RECYKLING W PROCESACH PRODUKCYJNYCH

Wtórne przetwarzanie surowców jest uwzględniane już na etapie konstrukcyjnym

Aspekty ekologiczne odgrywają ważną rolę w całym cyklu produkcyjnym firmy HUBTEX i są uwzględniane już na etapie projektowania nowych urządzeń. Cechami konstrukcyjnymi naszych wózków widłowych są stalowe komponenty i akumulator. Większość stosowanych obecnie w naszych urządzeniach akumulatorów wciąż bazuje na ołowiu. Ołów i stal mogą być poddawane prawie całkowitemu recyklingowi. Rozwiązaniem przyszłościowym o dużym potencjale są akumulatory litowo-jonowe. W tym zakresie staramy się w miarę możliwości stosować akumulatory pozbawione ciężkich metali, takich jak kobalt. 
Produkujemy wydajne urządzenia oraz stale rozszerzamy naszą ofertę używanych produktów. Oprócz świadczenia usług serwisowych wózków widłowych, opracowujemy także kompletne systemy — od ramy, przez silniki,  przekładnie i komponenty hydrauliczne po kabinę.

Pozwala to ograniczyć emisję CO2 o nawet 80% i zagwarantować długoterminową sprawność wdrożonych urządzeń. Ponadto oferujemy możliwość profesjonalnej, ekologicznej utylizacji środków roboczych po upływie czasu eksploatacji urządzenia. W naszej codziennej działalności przykładamy dużą wagę do zrównoważonego zużywania zasobów naturalnych we wszystkich naszych zakładach. Staramy się optymalizować nasze procesy logistyczne i transportowe w sposób pozwalający na ograniczenie emisji CO2. Od wielu lat Firma HUBTEX korzysta z systemów sortowania odpadów i odzyskiwania zasobów w oparciu o funkcjonujący w Niemczech system recyklingu, a także z usług certyfikowanych specjalistycznych firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów. 

Inwestycje w budownictwo i technologię

Firma HUBTEX przykłada dużą wagę do ciągłej renowacji i modernizacji wszystkich budynków produkcyjnych i biurowych. Celem firmy HUBTEX jest działalność zgodna z niemieckim rozporządzeniem o oszczędzaniu energii (EnEV). Dlatego też w latach 2015–2018 dokonaliśmy szeroko zakrojonej renowacji naszych zakładów produkcyjnych i budynków biurowych. Stosowany we wszystkich zakładach, oparty na technologii LED system oświetlenia pomieszczeń i instalacji zewnętrznych zapewnia wydajniejsze oświetlenie. Obecnie konieczne jest przemyślane i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych, dlatego też regularnie dostosowujemy systemy izolacji cieplnej budynków firmy HUBTEX do dostępnych instalacji cieplnych, tak by stale ograniczać utraty energii do minimum.

 

 

 

Tworzymy niepowtarzalne urządzenia — motto firmowe HUBTEX
Zdjęcie z lotu ptaka siedziby HUBTEX


Zużycie wody, systemy odprowadzania powietrza i recyrkulacji

Firma HUBTEX podejmuje działania w zakresie ograniczenia zużycia wody we wszystkich zakładach i już od wielu lat korzysta z własnej oczyszczalni, która umożliwia oczyszczenie ścieków z lakierni przed ich odprowadzeniem do kanalizacji. Wszystkie systemy odciągowe są zaopatrzone w filtry wylotu powietrza. Emisja zanieczyszczeń powietrza będąca efektem ubocznym pracy maszyn i procesów (zwłaszcza w przypadku procesów spawalniczych) jest redukowana przez stosowanie odpowiednich systemów odprowadzania powietrza i wentylacji. Firma HUBTEX przeciwdziała także zanieczyszczeniu hałasem, ograniczając wykonywanie wszelkich czynności generujących hałas.