Afbeelding
Sustainability at HUBTEX

Natuurlijke energiebronnen beschermen

Duurzaamheid, milieubescherming EN energie-efficiëntie bij HUBTEX

HUBTEX werkt er voortdurend aan om de milieu-impact van haar bedrijfseigen activiteiten zo goed mogelijk te verminderen. Dit is van toepassing op onze producten, de productiewerkplaatsen en alle overige locaties binnen de gehele logistieke keten. Technologieën met hoge energie-efficiëntie zoals stroom uit hernieuwbare energiebronnen, duurzame architectuur, kortere zeevrachtroutes

en zo min mogelijk luchtvrachtzendingen - dit zijn slechts enkele maatregelen om deze doelen te bereiken. Met zeer zuinige en efficiënte motortechnologieën levert HUBTEX over de volledige waardeketen een belangrijke bijdrage aan de positieve effecten op het milieu.

Key figures HUBTEX

PIONIER BINNEN ONZE BRANCHE

HUBTEX VOERTUIGEN BEPALEN DE NORM

Voertuigen van HUBTEX zijn pioniers binnen hun branche, niet alleen op het gebied van verbruik, maar ook op het gebied van emissies. HUBTEX tracht met doorontwikkelingen op alle voertuigcomponenten zijn status van marktleider in het segment speciale voertuigen en vloertransportmiddelen te handhaven en met een zo laag mogelijk energieverbruik te overtuigen. Onze producten zijn zowel met diesel-, gas-, elektrisch- en hybride-aandrijving verkrijgbaar. We vertrouwen al bijna 40 jaar op elektrische aandrijvingen. Ondanks de sterke concurrentie van diesel- en gasaangedreven voertuigen heeft HUBTEX voor meerwegheftrucks en speciale voertuigen altijd elektrische aandrijving gebruikt om het personeel en de operator tegen emissies te beschermen. In de afgelopen 8 jaar is het aandeel van dieselaangedreven voertuigen teruggelopen van ongeveer 20% tot minder dan 5%. Dieselvoertuigen worden alleen nog ontwikkeld wanneer

de toepassingssituatie het vereist en de elektrische aandrijving technologisch nog geen geschikt alternatief kan bieden. In deze situaties hechten wij heel veel belang aan een laag energieverbruik en lage emissies. In 2020 introduceert HUBTEX de nieuwste generatie vierwegzijladers DQ-X, die technisch aanzienlijk is herzien. Daartoe behoort de nieuwe dieselmotor met oxidatiekatalysator en dieselroetfilter. Afhankelijk van de toepassingseisen, kunnen bestuurders tijdens het rijden schakelen tussen de drie rijmodi: Eco, Sensitive en Speed. Hierdoor is het mogelijk om de emissies nog verder te reduceren en het brandstofverbruik te verminderen. Vergeleken met het nieuwste model met dezelfde prestatieparameters is het brandstofverbruik van het oude model DQ (bouwjaar t/m 2016) nog 20% hoger. 

Sustainability at HUBTEX

GISTEREN. VANDAAG. MORGEN.

HUBTEX blijft ook in de toekomst inzetten op elektrische aandrijving

In essentie vertrouwt HUBTEX op elektrische aandrijvingen in zijn productgamma. Ook hier werken wij voortdurend aan productverbetering van onze voertuigen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de invoering en optimalisatie van energie-efficiënte besturingen in de elektrische meerwegzijladers in 2015, maar ook de ontwikkeling van het besturingssysteem HX, dat ook energie bespaart en het verbruik reduceert. Met een combinatie van beide systemen, is een energiebesparing tot 25% mogelijk. Een actueel voorbeeld is de invoering van de elektrische besturing in ons nieuwe modulaire systeem voor elektrische meerwegzijladers genaamd PhoeniX. Vergeleken met de huidige elektrisch-hydraulische besturing is het energieverbruik 

van de elektrisch-hydraulische besturing tijdens het sturen met circa 85% gereduceerd. Dit komt voornamelijk door het hogere rendement van de elektromotoren ten opzichte van de hydraulische motoren. Het besparingspotentieel van maximaal 85% klinkt in eerste instantie hoog, maar is realistisch omdat de stuurmotoren alleen bij werkelijke stuurbewegingen geactiveerd worden. Naast energie-efficiënte producten profiteren onze klanten van de lage bedrijfskosten en een snelle terugverdientijd in vergelijking met diesel- of gasaangedreven voertuigen.

Draft of HUBTEX platform transporter

MEEDENKEN OVER RECYCLING

Al tijdens het ontwerpproces is er aandacht voor de mogelijkheid van het latere hergebruik.

Bij HUBTEX zijn de duurzaamheidsaspecten tijdens de gehele productiecyclus van belang en wordt hier al bij de ontwikkeling van nieuwe producten rekening mee gehouden. Fundamentele componenten van de heftruck zijn de stalen onderdelen en de batterij. De meeste batterijen die wij monteren zijn nog op lood gebaseerd. Lood en staal zijn nagenoeg volledig recycleerbaar. De lithium-ionbatterijen hebben een groot toekomstpotentieel voor toepassingen met hogere bedrijfsuren. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk batterijtechnologieën zonder zware metalen zoals kobalt te kiezen. 
Naast de fabricage van efficiënte producten richten wij ons geleidelijk op doorontwikkeling van ons assortiment aan tweedehands voertuigen. Of het nu gaat om uitgebreide reparaties of algehele revisie, het hele voertuig wordt onder handen genomen, te beginnen met het frame, motoren, 

transmissie en hydraulische componenten tot en met de cabine. Hierdoor zijn besparingen van circa 80% CO2 mogelijk en biedt onze klanten een waardebehoud van het voertuig. Bovendien waarborgen wij deskundige en milieuvriendelijke afvoer van bedrijfsmiddelen en voertuigen aan het einde van de levensduur. Verder gaan wij tijdens het dagelijkse gebruik op alle locaties van het bedrijf zorgvuldig om met de natuurlijke energiebronnen. Zo proberen we logistieke en transportprocessen te optimaliseren om CO2-emissies op lange termijn te verminderen. Van oudsher beschikt HUBTEX over een systeem van afvalscheiding en is hergebruik van belangrijke bronnen gewaarborgd door gebruik te maken van het in Duitsland bekende recyclingsysteem evenals de professionele verwerking van gevaarlijk afval door erkende afvalverwerkingsbedrijven. 

rgba(46,51,56,1)

Duurzaamheid gaat bij ons verder.

Daarom is ook onze website CO2-neutraal. Als onderdeel van het project "CO2-neutral Website" financieren wij als compensatie voor het verkeer op www.hubtex.com wereldwijd projecten, die bijdragen aan verlaging van CO2-emissie. Verder worden met de steun duurzame installaties, zoals bijvoorbeeld wind- en zonneparken aangelegd.

 

Meer

CO2 neutral Website
Hubtex bij Reviewforest - Duurzaamheid is voor ons belangrijk
rgba(46,51,56,1)

... en uw beoordeling plant ook nog bomen.

Als onderdeel van het project ReviewForest wordt voor elke Google-beoordeling van HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG een boom geplant. Want bij ons gaat duurzaamheid verder.

 

Meer

Investeringen in gebouwen en techniek

Bovendien hecht HUBTEX grote waarde aan een constante renovatie en modernisering van alle verwarmde productie- en kantoorgebouwen. HUBTEX heeft zichzelf tot taak gesteld dat elk afzonderlijk gebouw overeenkomt met de energiebesparingsverordening (EnEV), en dat het er op elk moment mee kan worden geïdentificeerd. Om deze reden zijn tussen 2015 en 2018 alle productie- en kantoorgebouwen ingrijpend gerenoveerd. Het LED-verlichtingconcept in alle ruimtes van de onderneming, maar ook op de buitenterreinen, maakt een werking met verbeterde lichtomstandigheden en minder energieverbruik mogelijk. Tegenwoordig is vooral bewustwording en spaarzaam omgaan met energiebronnen gevraagd, daarom zijn in de gebouwen van HUBTEX de isolatie en de verwarmingsinstallatie op elkaar afgestemd om het energieverlies zo laag mogelijk te houden.

 

 

 

We create the unique – the HUBTEX motto
HUBTEX aerial photo


Waterverbruik, luchtafvoer en ventilatie

HUBTEX streeft ernaar om binnen het gehele concern ook het waterverbruik te reduceren en beschikt al vele jaren over een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Hierdoor is het mogelijk om het afvalwater van de lakinstallatie te zuiveren voordat het in het afvoersysteem belandt. Alle afzuiginstallaties beschikken over een filter naar buiten aan afvoerzijde. De uitstoot van door processen veroorzaakte luchtverontreiniging door bewerkingsmachines (vooral tijdens lassen) wordt via het aangesloten afzuig- en luchtcirculatiesystemen tot een minimum beperkt. Tevens worden luidruchtige werkzaamheden uitsluitend binnen in productiegebouwen uitgevoerd om geluidsoverlast door HUBTEX te voorkomen.