Obraz
Zautomatyzowane rozwiązania firmy HUBTEX w zakresie wielokierunkowych wózków widłowych

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W HUBTEX
Długoterminowa oszczędność kosztów dzięki inteligentnym rozwiązaniom

Olej napędowy w porównaniu do napędu elektrycznego, baterie kwasowo-ołowiane w stosunku do litowo-jonowych, automatyzacja lub jej brak: Zawsze, gdy chodzi o dostosowanie Twojej floty samochodowej do indywidualnych potrzeb, logistycy magazynowi stoją przed koniecznością podjęcia różnych decyzji. Firma Hubtex doradza takim przedsiębiorstwom w oparciu o kompleksową koncepcję energetyczną uwzględniającą współdziałanie istniejącej infrastruktury magazynowej, odpowiednich baterii i techniki ładowania oraz wyposażenia pojazdu i stawiającą w centrum uwagi wymagania użytkownika.  
Generator kosztów prąd: Wewnątrzzakładowe koncepcje transportowe takie, jak pojazdy do transportu poziomego generują niekiedy horrendalne koszty energii. 

W poszukiwaniu potencjałów oszczędności oraz większej efektywności w codziennej pracy wiele zakładów z branży logistyki magazynowej stawia w dzisiejszych czasach na pojazdy elektryczne. Trend, który również w przyszłości będzie się rozwijał w postaci rosnącej elektryfikacji flot. Jednakże decyzja dotycząca właściwego rodzaju napędu nie jest wcale tak jednoznaczna. Firma Hubtex jako jeden z wiodących producentów specjalistycznych pojazdów do transportu poziomego, bocznych wózków widłowych i pojazdów do komisjonowania stawia głównie na doradztwo, to znaczy na indywidualnie dopasowaną koncepcję energetyczną. Celem tej koncepcji jest: z jednej strony osiągnięcie znacznych oszczędności czasu i kosztów, z drugiej natomiast jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie zdolności maszyn. 

Wybór prawidłowego napędu
w oparciu o Total Cost of Ownership (TCO)

Zrównoważone gospodarowanie? Wiele przedsiębiorstw sięga w tym celu coraz częściej po pojazdy z napędem elektrycznym. Taka decyzja powinna jednakże odpowiadać faktycznemu zastosowaniu. Ponieważ w zależności od zastosowania, zdolności i scenariuszy użycia wózek z silnikiem spalinowym może okazać się lepszym wyborem. Kluczem jest Total Cost of Ownership. Należy pamiętać o tym, że wielokierunkowy wózek widłowy z silnikiem spalinowym jest z reguły korzystniejszy cenowo; jednakże koszty gazu lub oleju napędowego są znacznie wyższe niż w przypadku napędu elektrycznego. W normalnych warunkach elektrycznie napędzane wózki prawie nie wymagają konserwacji i do osiągnięcia teoretycznej wieloletniej ywotności lat potrzebują jedynie niewielkiej liczby wymian zwykłych części zużywających się. Jeżeli zatem w centrum uwagi jest aktywne zarządzanie energią, wybór powinien paść na napęd elektryczny z licznymi opcjami wyboru. 

Model PhoeniX marki HUBTEX można obejrzeć w naszym Centrum obsługi klienta w Fuldzie

Masz pytania dotyczące zarządzania energią?

Chętnie udzielimy porady! Wspólnie znajdziemy rozwiązanie energetyczne najlepsze dla Twojego zastosowania.

Akumulatory ołowiowo-kwasowe i litowo-jonowe marki HUBTEX

Wybór właściwej baterii
Bateria kwasowo-ołowiana w stosunku do litowo-jonowej

Aktywne zarządzanie energią działa zatem w przypadku napędu elektrycznego. Ten z kolei wymaga zastosowania baterii. Ale jakich? Obie z najczęściej stosowanych technologii mają swoje wady i zalety. Czas ładowania klasycznych baterii kwasowo-ołowianych wynosi, w zależności od typu ładowarki, od pięciu i pół do czternastu godzin przy średnio 1200 cyklach ładowania i porównywalnie niskich kosztach inwestycyjnych. W przypadku zastosowań wielozmianowych o długim czasie pracy i dużym obciążeniu oraz w przypadku wzmożonego użycia związanego z sezonowością baterie te osiągają limit swoich wydajności. Bateria litowo-jonowe z kolei daje się w pełni naładować w czasie od jednej godziny, można ją doładowywać nieograniczoną liczbę razy, jest lżejsza, wytrzymuje do 6000 cykli ładowania i wykazuje znacznie większą gęstość energii niż bateria kwasowo-ołowiana. Sprawdza się ona przede wszystkim w pracy ciągłej; na przykład wtedy, gdy przerwy w trybie dwu- lub trzyzmianowym wykorzystuje się na doładowywanie. W przypadku użytkowania do 1500 roboczogodzin rocznie firma Hubtex zaleca obecnie jednakże zastosowanie baterii kwasowo-ołowianych – nawet, gdy przy większej liczbie wymian konieczne jest posiadanie baterii zapasowej na magazynie. Patrząc na relację ceny do żywotności, kosztuje ona około pięć do sześciu razy mniej niż bateria litowo-jonowa, jej żywotność jednak jest równa jedynie jednej piątej do jednej szóstej żywotności baterii kwasowo-ołowianej. W rezultacie użytkownik powinien w praktyce postawić na taką technologię, która zapewnia odpowiednie wydajności dla danego obszaru zastosowania.

Przykład ładowania wózka widłowego z akumulatorem litowo-jonowym firmy HUBTEX podczas ciągłej eksploatacji

Prawidłowe ładowanie baterii

Po wybraniu baterii konieczna jest decyzja dotycząca ładowarki i sposobu ładowania. I tu liczy się przede wszystkim technika. Ona decyduje o efektywności systemowej technologii wybranej baterii. Czyli: Ładowarka kwasowo-ołowiana plus HF zapewnia znacznie wyższą sprawność niż połączenie z ładowarką 50 Hz; połączenie z ładowarką litowo-jonową plus HF oznacza wyraźnie wyższą efektywność energetyczną. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na tę ostatnią, będzie to dla niego oznaczało korzyści wynikające z niższego zużycia, jednakże również wyższą inwestycję finansową. Czy wyższa cena się opłaci, okaże się po przeanalizowaniu liczby roboczogodzin. W ramach konsultacji firma Hubtex opiera się na sprawdzonych obliczeniach porównawczych. Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie to często wyważone połączenie techniki ładowania, miejsc ładowania baterii, schematu wymian i infrastruktury energetycznej na miejscu. Znaczenie ma przy tym również obsługa baterii. Wymiana i konserwacja baterii w trakcie eksploatacji kosztuje dużo czasu; dodatkowo należy zaplanować przyrządy do wymiany takie, jak halowe żurawie obrotowe lub stoły rolkowe oraz stanowiska napełniania. 

Wyposażenie zapewniające efektywność energetyczną
z odpowiednimi funkcjami

Oprócz technologii baterii i ładowania oraz schematów wymian decydujące dla efektywności energetycznej jest wyposażenie techniczne pojazdu. Standardowy pojazd elektryczny posiada wprawdzie napęd elektryczny, z reguły jednak układ kierowniczy i układ podnoszenia są sterowane hydraulicznie. Alternatywnie firma Hubtex zaleca użycie elektrycznego układu kierowania o niższym zapotrzebowaniu energetycznym. Pozostałe opcje wyposażenia obejmują systemy naprowadzające i instalacje ochronne, które zużywają relatywnie dużo energii. Odpowiednie ustawienia parametrów prędkości podnoszenia i jazdy pozwalają również uzyskać oszczędności energetyczne. Istotne jest, aby postrzegać pojazd, baterię i technikę ładowania jako całość i w ramach konsultacji wyliczyć oczekiwaną stopę zwrotu. Obowiązuje wzór: Wyposażenie w stosunku do żywotności w stosunku do zużycia energii. 

Wózek widłowy Phoenix AGV firmy HUBTEX w zastosowaniu

Klasycznie lub w sposób zautomatyzowany?
Optymalne rozwiązanie dla Twojego magazynu

Zautomatyzowane rozwiązania dla pojazdów (AGV) stają się coraz bardziej popularne. Ich zalety to efektywne drogi i samodzielne procesy stanowiące odciążenie dla logistyków magazynowych w ich codziennej działalności. Również i w tym przypadku warto przyjrzeć się temu bliżej. AGV dla 24-godzinnego użytkowania z baterią litowo-jonową wymaga zastosowania bezprzewodowych metod ładowania przez styki do ładowania lub z zastosowaniem rozwiązań indukcyjnych. Te z kolei są bardzo drogie. Jeżeli to się nie opłaca, stosowane są często w pełni zautomatyzowane pojazdy, w przypadku których to jednak pracownik odpowiada za technikę ładowania. Także ogniwo paliwowe wodorowe wydaje się być napędem przyszłości. Jednakże obecnie również ono nie jest na tyle efektywne energetycznie, co napęd elektryczny wyposażony w baterie litowo-jonowe. Dlatego zastosowanie tej technologii rozważać powinny jedynie przedsiębiorstwa posiadających bardzo duże floty.

Napęd elektryczny kontra konwencjonalne formy napędowe w wózkach HUBTEX

Odpowiednia koncepcja energetyczna dopasowana do Twojego zastosowania
Oszczędność kosztów i zasobów

Niniejsze opracowanie pokazuje: W logistyce magazynowej nie wolno pomijać tematu zarządzania energią przy zastosowaniu pojazdów do transportu poziomego i innych koncepcji transportowych. Firma Hubtex oferuje wsparcie dla użytkowników przy wyborze odpowiedniej, to znaczy właściwej dla danego zastosowania, technologii i dostarcza wcześniejszych analiz kosztów energii. W rezultacie chodzi przecież o stworzenie koncepcji energetycznej oszczędzającej zasoby, obniżającej koszty bieżącej eksploatacji i dobranej indywidualnie do potrzeb użytkownika.

Indywidualne produkty dopasowane do indywidualnych wyzwań

Chętnie udzielimy porady! Wspólnie znajdziemy idealne rozwiązanie spełniające Twoje wymagania.