Obrázek
Automatisierte Lösungen von HUBTEX im Bereich Mehrwege-Stapler

ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ENERGIE HUBTEX
Dlouhodobá úspora nákladů s inteligentními řešeními

Nafta versus elektřina, olověné versus lithium iontové baterie, automatizace ano či ne? Skladová logistika stojí před celou řadou rozhodnutí, pokud chce upravit svůj vozový park v souladu s individuálními požadavky. Hubtex poskytuje těmto společnostem poradenství v oblasti komplexní energetické koncepce, která bere v úvahu vzájemné vztahy stávající skladové infrastruktury, koncepci baterií a jejich nabíjení i vybavení vozového parku a středem pozornosti jsou potřeby uživatele.  
Elektrický proud jako „žrout financí“: Vnitropodniková koncepce přepravy, která využívá například prostředky pro pozemní dopravu, je zdrojem horentních nákladů na energii. 

Při hledání potenciálu úspory energie a dosažení vyšší efektivity během každodenní manipulace spoléhá postupně řada provozů v oblasti skladové logistiky na elektrické vozíky. Jedná se o trend, který se bude prosazovat i do budoucna formou rostoucí elektrifikace vozového parku. Nicméně rozhodnutí pro správný typ pohonu až tak jednoznačné není. Hubtex je jedním z předních výrobců speciálně vyráběných prostředků pro pozemní dopravu, bočních vysokozdvižných a vychystávacích vozíků, který se z tohoto důvodu intenzivněji zaměřuje na poradenství, tedy na energetickou koncepci na míru. Naším cílem je jednak dosažení vysoké úspory času a nákladů, na druhé straně podstatně efektivnější využití výkonové kapacity strojů. 

Výběr správného pohonu
na základě metody Total Cost of Ownership (TCO)

Chcete udržitelněji hospodařit? Řada podniků proto stále více sahá po vozících na elektrický pohon. Toto rozhodnutí ale musí současně odpovídat skutečným podmínkám využití v provozu. V závislosti na podmínkách provozu, výkonové kapacitě a scénářích využití může být lepší volbou vozík se spalovacím motorem. Klíčovým slovem je přitom „Total Cost of Ownership“, tedy celkové náklady spojené s vlastnictvím. Důležité je uvědomit si, že vícecestné vozíky se spalovacím motorem jsou z hlediska pořizovacích nákladů zpravidla výhodnější. Náklady na plyn nebo naftu jsou ale výrazně vyšší než náklady na elektřinu. Vozíky na elektrický pohon za běžných podmínek nevyžadují téměř žádnou údržbu a k dosažení teoretické několikaleté životnosti potřebují pouze občasnou výměnu běžných opotřebitelných součástí. Pokud se tedy zaměřujeme na aktivní řízení spotřeby energie, měla by volba padnout na elektrický pohon s celou řadou možností výběru. 

HUBTEX PhoeniX presents itself in our new customer centre in Fulda

Máte otázky na téma řízení spotřeby energie?

Rádi vám poradíme! Společně najdeme nejlepší řešení v oblasti spotřeby energie do vašich podmínek.

HUBTEX Blai Acid and Lithium Ion Batteries

Výběr správné baterie
Olovo versus lithium iontová technologie

Aktivní řízení spotřeby energie tedy funguje s elektrickým pohonem. Ten ale vyžaduje baterie. Ale jaké? Své výhody i nevýhody mají obě nejrozšířenější technologie. Klasické olověné baterie vyžadují podle typu nabíjení dobu nabíjení od pěti a půl do čtrnácti hodin s průměrem 1200 cyklů nabíjení a relativně nižšími investičními náklady. V případě vícesměnného provozu s vysokým počtem provozních hodin při manipulaci s těžkými břemeny a při provozních špičkách, jako je například sezónní provoz, narazí tyto baterie na hranice své kapacity. Naproti tomu lithium iontové baterie je možné zcela nabít už do hodiny, můžete je neomezeně průběžně dobíjet, jejich hmotnost je nižší, zvládají až 6000 cyklů a akumulují výrazně více energie než olověné baterie. Jejich využití je účelné především v kontinuálním provozu. Například pauzy ve dvousměnném až třísměnném provozu je možné využít k průběžnému dobíjení. Pro provozy s méně než 1500 provozními hodinami ročně však Hubtex doporučuje jako výhodnější systém aktuálně olověné baterie, i když je nutné v případě více směn mít v zásobě jednu baterii na výměnu navíc. Pokud se zaměříme na poměr ceny a životnosti, stojí tato baterie zhruba pětkrát až šestkrát méně než lithium iontová baterie, dosahuje ale pouze její pětinové až šestinové životnosti. V konečném důsledku musí uživatel v praxi spoléhat na technologie, které přinášejí pro požadovanou oblast využití správné výkonové kapacity.

Charging example for Lithium-Ion batteries at HUBTEX

Jak správně nabíjet baterie

Jakmile vyberete baterii, následuje rozhodování v oblasti nabíječek a koncepcí nabíjení. Přitom je důležitá především technika. Ta rozhoduje o systémové efektivitě technologie baterií. To znamená: Olověná baterie plus vysokofrekvenční nabíječka má výrazně vyšší účinnost než kombinace s nabíječkou 50 Hz. Spojení lithium iontové technologie a vysokofrekvenční nabíječky je z hlediska energie několikanásobně efektivnější. Pokud se uživatel rozhodne pro poslední jmenované řešení, získává sice výhody nízké spotřeby, musí ale nejdříve investovat více peněz. Zda se vyšší pořizovací náklady vyplatí prozradí pohled na provozní hodiny. Při poradenství se Hubtex zaměřuje na fundované porovnání nákladů. Nejhospodárnější řešení je přitom vždy vyváženou kombinací technologie nabíjení, místa pro nabíjení baterií, koncepce výměny a energetické infrastruktury na místě použití. Důležitým tématem je přitom i manipulace s baterií. Výměna a údržba baterie je za běžného provozu časově velmi náročná. Navíc je nutné zahrnout do plánu přípravky k provedení výměny jako jsou halové sloupové jeřáby nebo válečkové dopravníky a plnicí stanice. 

Energeticky efektivní výbava
s vhodnými funkcemi

Pro efektivní využití energie je rozhodující kromě technologie baterií, nabíjení a koncepce výměny také technické vybavení vozíků. Standardní elektrický vozík je sice vybaven elektrickým pohonem, řízení a zdvih jsou ale zpravidla vybaveny hydraulickým pohonem. V porovnání s tím doporučuje Hubtex elektrické řízení s nízkou spotřebou energie. Dalšími možnostmi vybavení jsou systémy vedení ve stopě a prostředky na ochranu osob, které spotřebují relativně velké množství energie. Různým nastavením parametrů rychlosti zdvihu a pojezdu je rovněž možné dosáhnout úspory energie. Důležité je chápat vozík, baterii a nabíjecí techniku jako kompletní systém a v rámci poradenství vypočítat také očekávanou návratnost investic. Platí následující vzorec: Vybavení v poměru k životnosti v poměru ke spotřebě energie. 

Phoenix AGV von HUBTEX im Einsatz

Klasika nebo automatizace?
optimální řešení pro váš sklad

Řešení automatizace vozíků (AGV) zaznamenává stále významnější vzestup. Jsou přesvědčivá efektivitou drah pojezdů a samočinnými procesy, které usnadňují každodenní život pracovníkům skladové logistiky. Také zde se opět vyplatí bližší pohled. Systém AGV pro 24hodinový provoz s lithium iontovou baterií vyžaduje bezkontaktní metody nabíjení pomocí nabíjecích kontaktů nebo technologie indukčního nabíjení. Tyto metody jsou ale cenově náročné. Pokud se nevyplatí, jsou často používány plně automatické vozíky, připojení k nabíječce ale přebírá zaměstnanec. Potenciál pro budoucnost má také pohon pomocí vodíkového palivového článku. Aktuálně ale zatím nemá takovou energetickou účinnost jako elektrický pohon s lithium iontovou baterií. V souladu s tím by měly o této technologii uvažovat pouze podniky s velmi rozsáhlým vozovým parkem.

Electric drive vs. conventional drive forms at HUBTEX

Vhodná energetická koncepce do vašich podmínek
Úspora nákladů a šetrný přístup ke zdrojům

Obsah tohoto článku říká: V rámci skladové logistiky s využitím prostředků pro pozemní dopravu a dalších koncepcí přepravy nesmíme zapomenout věnovat pozornost tématu řízení spotřeby energie. Společnost Hubtex nabízí uživatelům podporu při výběru odpovídajících, tedy pro provozní podmínky vhodných technologií, a předem ověřuje náklady na spotřebu energie. V konečném důsledku to znamená vytvoření energetické koncepce, která je šetrná ke zdrojům, snižuje náklady na běžný provoz a je celkově upravena v souladu s požadavky uživatele.

Individuální výrobky pro individuální požadavky

Rádi vám poradíme! Společně najdeme ideální řešení v oblasti manipulace podle vašich požadavků.