Bild
Der X-Way Mover von HUBTEX und DIMOS übernimmt sämtlichste Handlingaufgaben am Flughafenterminal
nosnost až
14tun
výška zdvihu až
7,5metru
možnost přizpůsobit
všem požadavkům
terminálů nákladní letecké dopravy

X-Way Mover
HUBTEX | DIMOS

V oblasti letecké nákladní dopravy je využívána řada vozíků, které plní nejrůznější úkoly od vykládky nákladních automobilů až po nakládku zboží do letadla.
Jaké by to bylo, kdyby tyto úkoly mohl převzít pouze jediný vozík? X-WAY-Mover umožňuje zpracování kompletního procesu manipulace s ULD od veřejné po provozní část letiště. Univerzálně použitelný stroj poslední generace je společným výrobkem firem HUBTEX Fulda a DIMOS Petersberg. Mezinárodní výrobci manipulačních a speciálních vozíků úzce spolupracují v oboru letecké nákladní dopravy od roku 2017. Již v roce 2004 koncipovala společnost DIMOS kombinovaný odbavovací vozík pro nákladní leteckou dopravu, který byl nyní znovu rozšířen o další funkce a tím i optimalizován

Optimální 
manévrovací vlastnosti

Nové řízení rady HX (360°- nekonečné řízení) vede k vyšší obratnosti vozíků. Vozík X-Way Mover optimálně manévruje i na nejužším prostoru. Přechod z podélné na příčnou jízdu je přitom možný zcela bez zastavení. Výsledky patentovaného řízení HX jsou snížení opotřebení pneumatik a rychlejší
pracovní procesy. Řízení je přitom intuitivní a snadné.

Komfort pro řidiče

Klimatizovaná kabina vozíku X-Way Mover, která chrání před povětrnostními vlivy, je ergonomicky optimalizovaná. Výhodou pro řidiče je příjemný výhled všemi směry a vyšší komfort obsluhy. Informační terminál byl znovu vylepšen a nabízí důležité údaje o vozíku a provozu. Můžete například sledovat přesnou polohu kol vozíku.

Flexibilní možnosti rozšíření

X-Way Mover je v závislosti na požadavcích dostupný v nejrůznějších provedeních. Díky modulární konstrukci můžete X-Way Mover v základním provedení používat například jako přepravník ULD, ale kdykoliv ho můžete rozšířit o další funkce. Díky tomu umožňuje vozík individuální konfigurace a dokáže se přizpůsobit měnícím se provozním podmínkám. Přitom můžete vybírat například i z nejrůznějších typů plošin. Pokud chcete vozík používat jako regálový zakladač, bude vhodná plošina s pohonem pomocí třecího kola. Tím se budou válečkové dopravníky pohybovat synchronizovaně v regálovém systému, aniž by byl nutný externí pohon pro odkládací stanoviště.

Rychlé zpracování

Nahrazením jednotlivých vozíků a stacionárních zařízení jako je regálový zakladač v terminálu můžete výrazně zvýšit kapacity skladu na dvojnásobek nebo dokonce trojnásobek při stejném výchozím prostoru. Zrušením rozhraní je celý pracovní proces optimalizován a zrychlen. Vozík X-Way Mover může odbírat náklad z nákladních automobilů a přímo jej naskladnit do první, druhé nebo třetí úrovně regálu. Multifunkční vozík je  kompletním řešením pro logistiku mezi veřejnou a provozní částí letiště.

Charakteristické vlastnosti

Vysoká nosnost
Der X-Way Mover von HUBTEX | DIMOS bereit für den Transport eines ULDs

Konstrukce vozíků je založena na stavebnicovém modulárním systému, ve kterém může být upravena nosnost, výška zdvihu a šířka vozíku příslušnému využití s přihlédnutím ke
standardům IATA. X-Way Mover 140, model poslední generace, přepravuje břemena o hmotnosti až 14 000 kg a je koncipován
pro manipulacis 20stopými kontejnery ULD. Vozík X-Way Mover 70 je vhodný k manipulaci s 10stopými kontejnery ULD a jeho nosnost je až
6800 kg. Tím jsou jeho vnější rozměry menší než u modelu X-Way Mover 140. Oba vozíky jsou vybaveny dvěma sloupy pro maximální
stabilitu
a plošinou o šířce 2500 mm. Dosažitelné výšky zdvihu se pohybují v rozsahu 200 až 7200 mm.

Bezpečná přeprava
X-Way Mover im Einsatz

Plošina o šířce 2500 mm na vozíku X-Way Mover je vybavena robustním elektrohydraulickým válečkovým dopravníkem, který je možné řídit proporčně.
K šetrné manipulaci s ULD jsou válečky na nosné straně opatřeny gumou. Výsuvné pojistky nákladu zabraňují sklouznutí ULD. V celé řadě terminálů jsou k nakládce a vykládce nákladních vozidel aktuálně používány elektrické čelní vysokozdvižné vozíky. Vzhledem k tomu, že tyto vozíky nemají vícecestný podvozek, jsou k jejich použití nutné širší uličky. Vidlice zvedají ULD a přesouvají je na určené místo. Často tuto operaci provází enormní časová tíseň. Často nelze zabránit poškození obalů. Vozík X-Way Mover je použitelný ve venkovním i vnitřním prostředí a přepraví zboží na válečkovém dopravníku velmi šetrně a bezpečně.

Nízkoemisní a efektivní provoz
Der X-Way Mover von HUBTEX und DIMOS beim Transport von einem ULD

Vývoj poslední generace vozíků X-Way Mover se zaměřil především na elektrický pohon, který má do budoucna pokrýt všechny činnosti na letišti. V logistice byly překročeny hranice systému pro venkovní a vnitřní použití, protože model X-Way Mover není dimenzován pro speciální místo využití. Tato koncepce je možná díky rychlému nabíjení v případě použití lithium iontových baterií. Jejich použití se ale počítá často pouze na vícesměnný provoz při vyšším počtu provozních hodin. V případě kratšího využití jsou alternativně dostupné výkonné olověné akumulátory. Překážkou elektrifikace vozového parku je často infrastruktura pro nabíjení a stávající technologie pohonů u kompletního vozového parku na letišti.
Proto je vozík X-Way Mover dostupný navíc se vznětovým pohonem pro čistě venkovní využití nebo s hybridním pohonem pro kombinovaný vnitřní a venkovní provoz.

Snížené provozní náklady a trvalá disponibilita
Der X-Way Mover von HUBTEX | DIMOS auf nassem Untergrund

Vzhledem k tomu, že je místo mnoha jednotlivých vozíků v nákladní letecké přepravě používán pouze jediný vozík, dochází k enormnímu snížení nákladů na údržbu a provoz. Zvyšuje se efektivita, protože dochází ke zkracování prostojů jednotlivých vozíků, respektive k nim nedochází vůbec. Při paralelním využití několika vozíků X-Way Mover již nejsou výpadky strojů žádný problém, protože vozík je možné využít univerzálně pro nejrůznější pracovní procesy a tím nabízí náhradu za každý pracovní krok během manipulace s ULD. V případě vozíků s hybridním pohonem probíhá za provozu na vznětový motor opětovné nabíjení baterie. Velmi rychlá je i kompletní výměna bateriového bloku. Tím je model X-Way Mover použitelný v režimu 24/7.

Toto poradenství najdete zde.

Víme, že manipulace znamená pro uživatele v nákladní letecké dopravě zcela mimořádnou výzvu. Sjednejte si nezávaznou konzultaci s našimi odborníky, abyste získali to nejlepší řešení pro vaše použití.

Der X-Way Mover von HUBTEX | DIMOS auf unebenem Untergrund

Der X-Way Mover überwindet Systemgrenzen, ist Temperaturunempfindlich und vielfältig einsetzbar (im Innen- wie im Außenbereich).

Der X-Way Mover von HUBTEX | DIMOS beim Transport von ULDs in einer Halle

Der X-Way Mover senkt die Betriebskosten durch den Einsatz modernster Technologie mit einer geringen Reparaturanfälligkeit. 

Der X-Way Mover von HUBTEX | DIMOS lässt sich auch im Dunkeln problemlos manövrieren

Der X-Way Mover steht für eine große Flexibilität bei allen notwendigen Arbeiten im Terminal.

Grafik des X-Way Movers von HUBTEX | DIMOS

Der X-Way Mover erfüllt die IATA-Standards. 

 

Der X-Way Mover von HUBTEX | DIMOS beim Hanlingsprozess in der Luftfahrtbranche

Der X-Way Mover ermöglicht den Transport von Waren und ULDs ohne Kratzer, Brüche oder andere Beschädigungen. 

Der X-Way Mover von HUBTEX | DIMOS im Einsatz am Flughafen

Der X-Way Mover ist vielseitig einsetzbar und kann sich problemlos an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.

Specifikace vozíku

Řada Nosnost (t) Uchopení břemen Výška zdvihu (mm) Podvozek Pneumatiky Pohon Kabina
2625 7 Válečkový dopravník až 5000 4 kola PU/EL Elektrický Příčně uložená sedačka
2625 10 Válečkový dopravník až 5000 4 kola PU/EL Elektrický Příčně uložená sedačka
2625 14 Válečkový dopravník až 5000 4 kola PU/EL Elektrický Příčně uložená sedačka

 

Downloads