Obrázek
Title image industry page HUBTEX Metal

Přeprava
kovů

Vhodná specifikace elektrického vícecestného bočního vysokozdvižného vozíku nebo speciálního vozíku se liší v závislosti na využití. Obchodní společnosti, průmyslové podniky nebo firmy působící v oboru železniční techniky, všechny tyto oblasti mají jedno společné: specifické individuální požadavky související s manipulací.  Výrobce HUBTEX k tomu nabízí široký modulární systém, který nepostrádá flexibilitu při přesném přizpůsobení požadavkům na manipulaci v oblasti kovodělného průmyslu

Rozsah úkolů

Více než snadná přeprava těžkých břemen
The HUBTEX SFB used for handling coils
Metal pipes are transported by the HUBTEX SFB

Samojízdný plošinový vozík (SFB)

Přeprava těžkých a velkých kovových břemen znamená mimořádnou výzvu. Této výzvě výrobce HUBTEX čelí plošinovými vozíky typu SFB. Plošinové přepravníky jsou samohybné vozíky s velkou ložnou plochou, které jsou využívány k vnitropodnikové přepravě těžkých břemen především v kovodělném průmyslu. 
Svou modulární konstrukcí se dokáže plošinový vozík přizpůsobit různým specifickým požadavkům zákazníků. Řešení koncipovaná přesně pro konkrétní případ využití nabídnou našim zákazníkům maximální užitek, vysokou disponibilitu zařízení a dlouhou životnost. 


 

HUBTEX rail-mounted truck transports heavy load
Heavy-duty transport by the HUBTEX platform transporter on rails

Kolejový plošinový vozík (kolejový vozík / GW)

Kolejové vozíky (GW) výrobce HUBTEX jsou konfigurovány v souladu s individuálními přáními a požadavky zákazníků. Jsou koncipovány k interní přepravě po rovných kolejových tratích. Definováním hmotnostních tříd specifikuje HUBTEX vhodné železniční kolo pro kolejnici a stanoví vhodnou převodovku a hnací motor. Tím je náš kolejový vozík optimální k využití v kovodělném průmyslu, především k přepravě těžkých břemen.


 

Možnosti modifikací podle přání
Multidirectional sideloader in narrow aisle in the metal industry
HUBTEX handling in the metal industry
An ESTL from HUBTEX handling long goods in the metal industry

ELEKTRICKÉ VÍCECESTNÉ BOČNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Naše vícecestné boční vysokozdvižné vozíky mají skutečně všestranné nadání. Umožňují využití prakticky v jakémkoliv odvětví.   Buď jako vysokozdvižné vozíky v základním provedení, s asistenčními systémy nebo jako součást plně automatizovaného přepravního systému. Elektrický vícecestný boční vysokozdvižný vozík pokryje prakticky jakýkoliv účel využití. Díky individualizované konstrukci můžete minimalizovat vzdálenosti regálových řad a zvýšit kapacity skladu.


HUBTEX RoxX heavy-duty compact frontlift
the new HUBTEX RoxX heavy-duty compact frontlift

Elektrický kompaktní vysokozdvižný vozík pro těžká břemena

Kdykoliv potřebujete přepravovat, nakládat nebo skládat těžká břemena, je elektrický kompaktní vysokozdvižný vozík pro těžká břemena HUBTEX ROxX ve svém živlu. Model ROxX je využíván v halách i ve venkovním prostředí. Oproti běžným vysokozdvižným vozíkům se model ROXX vyznačuje velmi kompaktní vnější šířkou a délkou. Stručně a krátce: Kompaktní vozík HUBTEX je pro kovodělný průmysl jako stvořený. 


 

Anwenderberichte

Das sagen unsere Kunden und Partner
über unsere Produkte und Dienstleistungen.

SBB Rail Technology Center Hägendorf

Punctual and reliable: The Deutsche Bahn rarely hears such praise. In contrast, the Swiss Federal Railways enjoy an excellent image, which is partly due to the careful maintenance of their infrastructure. Around 600 of the 13,000 switches in the more than 3,000 kilometers of rail network are replaced every year. The production of these switches and other preventive and maintenance measures are part of the range of tasks of the SBB Rail Technology Center Hägendorf (BTC).

Náš plošinový přepravník v provozu u společnosti SBB Bahntechnik v Hägendorfu