Obrázek
HUBTEX aerial photo

Jsme tvůrci jedinečných řešení

O SPOLEČNOSTI HUBTEX MASCHINENBAU
GMBH & CO. KG

Od svého založení v roce 1981 si společnost HUBTEX Maschinenbau & Co. KG vydobyla přední pozici na trhu dopravní techniky a logistiky. Tam, kde končí výrobci standardních zařízení, začíná HUBTEX. Naší hlavní obchodní činností je výroba speciálních manipulačních vozíků, bočních vysokozdvižných vozíků a zvláštních zařízení na dlouhé, těžké a atypické výrobky. Jejich využití slouží efektivnímu toku materiálu a zboží v nejužších uličkách výrobních a obchodních společností. Přitom upravujeme vozíky na základě dialogu s našimi zákazníky přesně podle podmínek v příslušném provozu nebo skladu.  Naše koncepce se vyznačují nejvyšší flexibilitou a multifunkčností. Výrobky značky HUBTEX kladou nová měřítka jak z hlediska techniky tak designu. Našich 450 zaměstnanců ve výrobním závodě v průmyslové oblasti Fulda-West pracuje každý den na tom, abychom vytvořili pro naše zákazníky jedinečná řešení.

SILNÝ TÝM

Vedení společnosti HUBTEX

Hans-Joachim Finger

Hans-Joachim Finger

General Manager
 
Marco Goldbach

MARCO GOLDBACH

General manager finances and Human Resources
HUBTEX Imagefilm
rgba(232,232,232,1)

Vytvořte něco jedinečného
HUBTEX představuje nový obrazový film

I v obtížných dobách pracujeme pro naše zákazníky s velkou vášní. Se stejnou vášní jsme přistoupili k projektu obrazových filmů.
Počínaje poradenstvím, návrhem a vývojem po individuální výrobu a servis, snažíme se v HUBTEXu každý den dávat našim zákazníkům a obchodním partnerům všechno.
Scény z působivých filmových míst s jedinečnými zákazníky a širokou škálou aplikací v celé řadě průmyslových odvětví odrážejí širokou škálu variant našich opakovaně použitelných vysokozdvižných vozíků a speciálních vozidel.
Nic z toho by však neexistovalo, pokud by „HUBTEX - TEAM“ neexistoval. S přibližně 430 zaměstnanci v našem výrobním závodě ve Fuldě každý den pracujeme na tom, abychom vytvořili něco jedinečného pro naše zákazníky.


K obrazovému filmu
rgba(232,232,232,1)
The proven HUBTEX quality

Kvalita

Rozsáhlé know-how v oblasti výroby bočních vozíků a zvláštních zařízení přivedlo společnost HUBTEX až k současné velikosti a světově uznávané pozici na trhu.
Inovace a kvalita jsou pro nás klíčem k úspěchu. Od založení společnosti dokázala společnost HUBTEX posunout měřítka vývojem technologických řešení a zlepšení ve výrobě. V konstruktivním dialogu s našimi zákazníky po celém světě vyvíjíme a navrhujeme naše nové vozíky tak, aby co nejvíce odpovídaly nejrůznějším požadavkům trhu.
„Naším zaměstnavatelem je zákazník“ – výsledkem tohoto principu je naše nadprůměrná motivace i trvalé úsilí. Pro HUBTEX je typická velmi nízká míra fluktuace personálu. Společnost tak uchovává cenné vědomosti a stále je rozšiřuje ve prospěch svých zákazníků.
 

Welder’s qualification certificate from HUBTEX
ISO Certification 9001_2015 from HUBTEX
Chamber of Industry and Commerce training certificate

BEZPEČNOST PRÁCE & OCHRANA ZDRAVÍ

Jsme trvale udržitelná společnost a zaměřujeme se na ochranu zdraví a bezpečnost jak našich zaměstnanců, tak i našich spoluobčanů. Našimi zásadami jsou v tomto ohledu žádné úrazy a žádné nemoci z povolání. Do těchto zásad zahrnujeme také všechny partnerské firmy a jejich personál. K dosahování cílů a s tím spojených pravidelných školení zaměstnanců využívá společnost HUBTEX nejrůznější média.
 

Sustainability at HUBTEX

TRVALE UDRŽITELNÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Společnosti po celém světě mají stále větší zájem o ekologickou optimalizaci výrobního řetězce. Právní předpisy a trendy v různých oborech nás staví před nutnost sladit ekonomické snahy s aktivitou v oblasti ochrany životního prostředí. V oblasti tak zvané uhlíkové stopy, bilance C02 v rámci kompletního výrobního procesu přispívá společnost HUBTEX využitím mimořádně úsporných a efektivních technologií motorů, které odpovídají aktuálnímu stavu moderních technických možností podstatnou měrou k pozitivní ekologické orientaci. Výrobky značky HUBTEX se mohou kdykoliv správně ekologicky prezentovat nejen spotřebou, ale také emisemi. Snahou společnosti HUBTEX je, aby další vývoj všech komponentů přístrojů také zde odpovídal statutu předního dodavatele v segmentu speciálním manipulačního vozíků. Novým členem rodiny strojů HUBTEX se stal v roce 2013 hybridní boční vysokozdvižný vozík. Tento stroj nabízí kombinaci oblíbeného elektrického a vznětového pohonu.
Tato koncepce trvalé využívání energetických zdrojů v souladu s požadavky a trvalou udržitelností. HUBTEX není pouze synonymem ekologických výrobků, ale sám žije touto filozofií i v každodenním provozu ve všech pobočkách firmy. 

Již od začátku disponuje HUBTEX systémem třídění odpadu a garantuje tak recyklaci důležitých zdrojů pomocí recyklačního systému, známého v Německu, i správné zpracování zvláštního odpadu prostřednictvím specializovaných firem. Koncepce osvětlení ve všech prostorách společnosti i ve venkovních areálech umožňuje provoz ve zlepšených podmínkách osvětlení a s nižší energetickou náročností. HUBTEX disponuje řadu let vlastní čističkou odpadních vod, která společnosti umožňuje upravovat odpadní vodu z lakoven ještě před vypuštěním do systému odvodu odpadních vod. Všechna odsávací zařízení jsou vybavena výstupním filtrem. Znečištění vzduchu obráběcími stroji a probíhajícími procesy (především svařování) je redukováno na minimum použitím systémů odvodu a cirkulace vzduchu. Také ekologické zatížení hlukem eliminuje společnost HUBTEX tím, že provádí hlučné činnosti výhradně ve výrobních budovách.