Obrázek
HUBTEX title image Aviation industry

Letecká doprava

Vozíky HUBTEX jsou využívány v nejrůznějších částech výrobního řetězce v leteckém průmyslu. Tyto vozíky se vyznačují četnými možnostmi individualizace a mohou tak být optimálně integrovány do procesu logistiky nebo výroby. Speciálně inteligentní využití částečně až plně automatických řešení hraje rozhodující roli v plánování výroby s efektivním využitím zdrojů a se stále kratšími dodacími lhůtami. 

Rozsah úkolů

Přeprava trupů letadel
A HUBTEX platform in the aircraft industry.

PLOŠINOVÉ VOZÍKY STANDARD-LIFT-AGV (SL-AGV) 

Plošinové a kolejové vozíky jsou samojízdné vozíky, které přepravují břemena na svých velkých ložných plochách. Jsou využívány k manipulaci a přepravě těžkých břemen všeho druhu. V leteckém průmyslu jsou to například části křídel, trupy, pracovní plošiny a jiné komponenty. Plošinové vozíky je možné sestavit do systémů s vyššími nosnostmi. Řízení probíhá pomocí dálkového ovládání. Takovým způsobem přepravují přepravníky trupů HUBTEX po vzájemném spojení70 t těžké trupy letadel z jednoho montážního pracoviště na jiné. 

 

Rumpftransporter für die Luftfahrtindustrie

PŘEPRAVNÍKY TRUPŮ (RTW)

Další možností přepravy trupů letadel jsou přepravníky trupů (RTW) s instalovaným tahačem na opěrném kole. Pomocí tohoto zařízení je trup letadla řízen. Přepravní vozíky jsou upevněny k místu, na kterém bude později podvozek. K umístění do přesné polohy u dalšího montážního pracoviště je systém RTW vybaven pomocným řízením.

 

Mobilizace pracovních plošin a stacionárních zařízení k montáži letadel
The platform is used to attach work platforms.

PLOŠINOVÝ VOZÍK HIGH-LIFT-AGV (HL-AGV)

Plošinový vozík HUBTEX HL-AGV zvedá po spřažení s dalším vozíkem pracovní plošinu. Cílové pozice pod břemenem je dosaženo pomocí senzorem ovládaných asistenčních systémů bez kolizí a s přesnou polohou. Po spřažení s dalším vozíkem je možné oba vozíky HL-AGV ovládat z ovládacího panelu, který je umístěn na pracovní plošině. Přesný pojezd pomocí vícesměrného řízení a zvedání probíhá vždy synchronně a čistě elektricky. Pracovní plošinu je možné zvednout do výšky až 6,5 metru.

 

The ODV from HUBTEX

OMNI-DIRECTIONAL-VEHICLE (ODV)

Alternativou mobilizace pracovních plošin je možnost připojení systémů Omni-Directional-Vehicles (ODV) k pracovní plošině. Po spřažení může pracovní plošinou pohybovat několik systémů ODV. Kromě toho je možné vozíky využít ve výrobě jako konvenční tahače.

WU and WDU move two workstands.

HNACÍ A NOSNÉ JEDNOTKY (WDU a WU)

Inovativním řešením automatizace v leteckém průmyslu je kombinace elektricky řízených hnacích jednotek WDU a jednotek se zátěžovým kolem WU. Tyto jednotky je možné instalovat na stávající stacionární pracovní plošiny tak, aby se z nich po spřažení stala mobilní zařízení. Tato koncepce pohonu je doplněna o elektrickou rozvodnou skříňku, lithium iontovou baterii a dálkové ovládání k obsluze podvozku. Pomocí specifického vícecestného elektronického řízení je nyní možný přesný pojezd břemena všemi směry. Systémy WDU a WU můžete v závislosti na požadované nosnosti rozšířit až na 16 jednotek. Tím můžete zajistit přepravu systémového zatížení až maximálně 125 t.

 

Twin-Linked-Sideloader-Rider-Truck von HUBTEX

TWIN-LINKED-SIDELOADER-RIDER-TRUCK (TLSLRT)

Spřáhnutím dvou vozíků získáváte možnost přepravy velmi velkých břemen, jako jsou křídla nebo trupy. Oba vozíky přitom zachytí zatížení rovnoměrně. Následně dojde k propojení řízení pomocí technologie Bluetooth. Tím vzniká stabilní přepravní systémdvojnásobnou celkovou nosností. Oba systémy během přepravy permanentně komunikují a společně je možné je ovládat pomocí dálkového ovládání.

 

Mobilní montážní a zásobovací plošiny k montáži letadel
The HUBTEX EPL 30
Self-propelled freight elevators from HUBTEX

ELECTRICKÁ PLOŠINA (EPL)
Montážní a pracovní plošiny

HUBTEX typu EPL jsou používány v nejrůznějších pracovních krocích během montáže letadel. Bezpečně přenesou montéry i materiál do požadované polohy. Tyto samohybné vícesměrné nákladní plošiny s nosnostmi až 5 t jsou poháněny elektricky a je možné je ovládat dálkovým ovládáním nebo z pracoviště operátora. Vozíky jsou volitelně dostupné s funkcemi Slow-Moving a Line-Moving. Volitelně může být vozík proveden ve variantě se 2 nebo 3/4 sloupy. V případě zvedacího systémů se 4 sloupy je výhodou to, že část plošiny má pevnou pozici, zatímco druhá část funguje jako nákladní výtah. Všechny vozíky tohoto typu jsou připraveny na automatizaci v provozu s AGV.

Řešení pro manipulaci během výrobního procesu v rámci vnitropodnikové přepravy
HUBTEX multidirectional sideloader in fuselage transport

ELEKTRICKÝ VÍCECESTNÝ BOČNÍ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK 

Vícecestné boční vysokozdvižné vozíky HUBTEX jsou individuálně upraveny v souladu s požadavky leteckého průmyslu. Typické využití vícecestných vysokozdvižných vozíků je v řadě procesů výrobního řetězce v rámci vnitropodnikové přepravy. Může to být skladová a výrobní logistika, prefabrikace součástí letadla, manipulace se systémy držáků forem pro součásti z kompozitů, nástroji nebo hotovými součástmi až po podporu montáže v rámci sestavování dílů nebo nakonec během logistiky spojené s náhradními díly.

 

 

A HUBTEX vehicle changing a tool.

MĚNIČE NÁSTROJŮ (WWT)

Měniče nástrojů HUBTEX jsou využívány ve výměně lisovacích a vysekávacích nástrojů, při manipulaci s nástroji na tlakové lití nebo v individuálních systémech držáků forem na kompozitové materiály a jsou k tomu individuálně upraveny. Měniče forem se vyznačují kompaktními rozměry vozíků a nízkými vstupními výškami pod nástroje, přitom však mohou manipulovat s břemeny o hmotnosti až 65 t.

 

The HUBTEX platform transporter with extended contact area

Plošinové vozíky (SFB)

Plošinový vozík SFB je ovládán pomocí dálkového ovládání a podle potřeby může být vozík automatizovaný. Je vybaven podvozkem s vícecestným řízením, který umožňuje přesné manévrování s těžkými a geometricky náročnými břemeny, jako jsou například celé segmenty letadel, a to i na velmi úzkém prostoru. Na základě modulární konstrukce pokrývá plošinový vozík celou řadu situací. Uživatelé mohou díky stavebnicové koncepci kombinovat požadované varianty vybavení a asistenční a bezpečnostní systémy. Pro zvláštní požadavky přepravy, jako je přeprava křídel v lakovně, zjistí systém SFB prostřednictvím senzorů svou polohu a vypočte následně optimální geometrii řízení pro specifický pojezd. Nastavení přesné polohy je potom provedeno plně automaticky

 

Objevte výhody pro vaši oblast použití.

Víme, že manipulace s dlouhým materiálem staví uživatele před mimořádnou výzvu. Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší řešení pro vaši oblast použití, doporučujeme vám, abyste nám nezávazně sdělili svůj individuální požadavek pouze několika kliknutími.

Naše plošinové nákladní automobily pro letecký průmysl

Downloads