Obrázek
Title image industry page HUBTEX Wind and solar

Vítr a slunce

V průmyslových odvětvích, která se zabývají zdroji obnovitelných energií vznikají opakovaně úkoly spojené s manipulací, které předpokládají přepravu dlouhých, těžkých a geometricky náročných břemen. Nejvyšší požadavky na přepravní systémy tak klade například přeprava listů rotorů větrných elektráren. Pouze lehká kolize listu rotoru při přepravě způsobí jejich poškození a naprosté znehodnocení.
K podobným situacím dochází i při přepravě fotovoltaických modulů. Ty musejí být při přepravě chráněny především proti otřesům a poškození. Přepravní vozíky HUBTEX se vyznačují mimořádně bezpečným uchopením břemene a přesnou manipulací, která umožňuje bezpečnou a efektivní manipulaci s takovými dlouhými a křehkými předměty.

Rozsah úkolů

Manipulace se součástmi pro větrné elektrárny
HUBTEX platform transporter handling rotor blades
HUBTEX platform transporter handling rotor blades

Plošinový přepravník HUBTEX 

S montáží větrných elektráren jsou trvale spojeny manipulace, při kterých musejí být v rámci výrobního areálu přepraveny dlouhé a často i těžké součásti. Zde nabízejí zajímavou možnost řešení naše plošinové přepravníky. Jejich délka a rozměry jsou přizpůsobeny v souladu s požadavky zákazníka. V případě břemen o délce větší než 30 m, například listy rotorů, je doporučeno jejich zachycení ve dvou bodech. Přitom je možné podle potřeby vzájemně bezdrátově spojit dvě plošiny a ovládat je z ovládacího stanoviště nebo pomocí dálkového ovládání. Problém přitom není ani přeprava břemen o hmotnosti vyšší než 50 t. 

Osazování autoklávů k výrobě solárních modulů
GTT glass frame transporter in HUBTEX handling process

Přepravník držáků na sklo výrobce HUBTEX

Formou verze vnitropodnikové přepravy stojanů typu A a L nabízí výrobce HUBTEX
řadu GTT s nosností až 33 t. Uchopení stojanů je provedeno podjetím a zvednutím plošiny. Výhodou tohoto zařízení je kompaktní konstrukce a s tím spojená obratnost na minimálním poloměru zatáčení. Přitom může vozík moduly zavézt přímo do autoklávu. 

Manipulace se stojany na sklo nebo moduly
The electric multidirectional sideloader handling glass stillages

Elektrický vícecestný boční vysokozdvižný vozík HUBTEX

Z důvodu zjednodušení přepravy jsou skleněné tabule často uskladněny na stojanech typu A nebo L. Uchopením těchto stojanů zboku nabízejí vícecestné vysokozdvižné vozíky skutečnou výhodu, protože ve srovnání s čelními vysokozdvižnými vozíky není blokován výhled v hlavním směru jízdy. A to je skutečná výhoda pro bezpečnost uživatele. Kromě toho je možné zúžit šířku uliček pro využití vícecestných vozíků na minimum. 

Anwenderberichte

Das sagen unsere Kunden und Partner
über unsere Produkte und Dienstleistungen.

Solar module production

The internal logistics processes in the solar industry pose special challenges for users. The heavy, large glass panes and panels can not be transported with bulky forklift trucks that have poor maneuverability due to limited visibility.