Bild
Titulní obrázek kolejový vozík HUBTEX
nosnost až
350tun
dlouhá
  doba provozu
 
snadná
automatizace
 

Kolejové
plošinové vozíky
HUBTEX

Konfigurace kolejových vozíků (GW) HUBTEX je upravena individuálně v souladu s vašimi přáními a požadavky. Jsou koncipovány k interní přepravě po rovných kolejových tratích. Pokud je nutné projíždění zatáčkami, musí být tato skutečnost vzata u konkrétního případu v úvahu. 
Obsluhu zajišťuje pěší doprovod s kabelovým dálkovým ovladačem, obsluha může být ale i automatizovaná. Definováním hmotnostních tříd specifikuje HUBTEX vhodnou kombinaci kolejového kola a koleje a navrhne vhodnou převodovku a hnací motor. Rozměry rámu jsou upraveny individuálně v souladu s požadavky zákazníků. Užitečné zatížení musí být minimálně 65 % délky a šířky a musí být rovnoměrně rozděleno a umístěno uprostřed.

Velmi dlouhá životnost - až 30 let a déle

Kolejové vozíky HUBTEX se vyznačují robustní konstrukcí a vysoce kvalitně zpracovanými materiály. Mimo jiné i z důvodu funkčního designu a nízkého opotřebení jsou naše kolejové vozíky často spojovány s takovými pojmy, jako je dlouhá životnost, efektivita, trvalá udržitelnost a hospodárnost. 

Snadná přeprava těžkých břemen 

V závislosti na požadované přepravě a požadavcích našich zákazníků může vozík bez potíží přepravit břemena o hmotnosti až 350 tun. Také konfigurace rámu může být upravena individuální v souladu s požadavky přepravy a podle vašich přání.

Velmi snadná automatizace

Aktuálně je možné naše kolejové vozíky volitelně obsluhovat z kabiny, plošiny řidiče nebo dálkovým ovládáním.  S ohledem na téma Průmysl 4.0 nabízejí naše vozíky možnost automatizace, čímž je možné realizovat ve vašem podniku také komplexní automatizační procesy. 

Charakteristické vlastnosti

Obsluha
Bezdrátové dálkové ovládání kolejového vozíku.

Naše kolejové vozíky jsou vybaveny různými variantami obsluhy. V závislosti na požadavcích tak můžeme individuálně reagovat na vaše přání. Obecně jsou k dispozici dvě různé verze řízení. Řízení pomocí bezdrátového dálkového ovládání je vybaveno joystickem k přesnému ovládání, tlačítky pro nouzové vypnutí, klaksonem a dalšími volitelnými prvky. 

Alternativně může obsluha probíhat klasicky z kabiny. To je vhodné především v případě jízd na delší trasy. Pokud musejí řidiči často nastupovat a vystupovat, doporučujeme variantu s kabinou pro stojící obsluhu.

Podvozek
Kolejové vozíky mají varianty uložení nákladu, specifické pro konkrétní břemeno.

Základem podvozku je ocelová konstrukce s dlouhou životností. Tyto AC pohony nevyžadují údržbu a jsou vyrobeny předními kvalitními dodavateli. Železniční kola se vyznačují dostatečným dimenzováním a minimálním opotřebením
Specifické varianty uchopení břemen zaručují nejlepší předpoklady pro manipulaci
Další výhodou našich stabilních podvozků s dlouhou životností je snadný servis. Díky optimální koncepci jsou nejrůznější komponenty, jako je například hydraulika, snadno přístupné
Tím je možné vyřídit nutný servis bez velkých časových ztrát.

Pohon
Kolejový vozík HUBTEX s nosností až 350 tun

Dostupné jsou tři různé varianty pohonu

  •      Pohon ze sítě (GWN)
  •      Baterie (GWB)
  •      Kolejové vozíky bez pohonu s tažným zařízením

Velkou výhodou našich ze sítě napájených kolejových vozíků je systém s nenáročnou údržbou. Protože jsou trvale pod proudem, není nutné dodržování intervalů nabíjení a servisu baterií. Napájení proudem probíhá pomocí vlečného bubnu, který se samočinně navíjí a odvíjí. Tyto stroje jsou používány spíše na krátkých trasách (0-100 m). Proto jejich provoz často probíhá v tak zvaném režimu „Shuttle“. 

Ve verzi našich kolejových vozíků s napájením baterií je kapacita pohonu vybrána tak, aby optimálně odpovídala vámi zadaným požadavkům. S ohledem na situaci je pak možné zvládat rampy nebo dlouhé trati po areálu provozovny. 

Kolejové vozíky bez pohonu jsou často používány jako stacionární dopravníková zařízení. Tento druh vozíků je výhodou, pokud již máte k dispozici kolejové dopravníkové zařízení. Na těchto zařízeních se potom mohou kolejové vozíky pohybovat například tažené pojezdovým vozíkem

Toto poradenství najdete zde.

Víme, že manipulace s dlouhými břemeny znamená pro uživatele zcela mimořádnou výzvu. Sjednejte si nezávaznou konzultaci s našimi odborníky, abyste získali to nejlepší řešení pro vaše použití.

Kolejový vozík automaticky překládá slévárenské pánve.

Kolejové vozíky jsou optimálně připraveny na propojení s protokolem Průmysl 4.0.

Kolejový vozík HUBTEX při manipulaci se svitky

Kolejové vozíky HUBTEX nabízejí možnost přepravy několika svitků současně.

Kolejový vozík HUBTEX během přepravy dlouhého břemena.

Užitečné zatížení kolejového vozíku musí být šedesát pět procent délky a šířky vozíku.

Kolejový vozík přepravuje role papíru.

Využitím různých možností nakládky můžete přepravit břemena nejrůznějšího druhu.

Kolejový vozík HUBTEX během přepravy těžkého nákladu.

Kolejové vozíky HUBTEX umožňují přepravu nákladu o hmotnosti až 350 t.

Nástroj je v rámci podniku přepravován kolejovým vozíkem.

Kolejové vozíky je možné připravit k použití ve vnitřních i venkovních prostorách.

Specifikace vozíku

Typové označení Řada Nosnost (t) Kola Napětí baterie (V) Pohon Obsluha
GW 10 4720 10 Železniční kolo

24 / 80 / 230 / 400 (Elektro AC)

Bez pohonu/

s bateriovým pohonem/

pohon ze sítě 

Kabina/

dálkové ovládání/

plošina řidiče

GW 20 4721 20
GW 30 4722 30
GW 40 4723 40
GW 63 4724 63
GW 80 4725 80
GW 130 4726 130
GE 200 4727 200