AUTOMATIZACE
MYŠLENÍ DOPŘEDU

 

Video-Datei

KOMPETENCE PRO VAŠI VÝZVU

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ PRO DLOUHÉ, TĚŽKÉ A NESKLADNÉ BŘEMENY

Manipulace s dlouhými břemeny je jedním z nejsložitějších úkolů v intralogistice. Automatizace vozíků k tomu potřebných je proto pro výrobce prostředků pro pozemní dopravu a speciálních vozíků něco jako královskou disciplínou. Manipulace s dlouhými, těžkými a neskladnými břemeny je naší klíčovou kompetencí – jako lídr v oblasti inovací jsme byli schopni představit první a zatím jediný plně automatizovaný vícecestný vysokozdvižný vozík na světě. Všechny nově vyvinuté vícecestné boční vysokozdvižné vozíky jsou základem našich automatizovaných vozíků. Zde jsme již předem naplánovali postupnou automatizaci s asistenčními systémy: V základní konstrukci vozíků jsou předem naplánovány kabelové trasy, držáky a senzory, pomocí nichž lze zařízení později také automatizovat.

Aby byly procesy skladování efektivní a hospodárné, spoléhá se stále více společností z různých průmyslových odvětví na přepravní vozíky bez řidiče. Cílem je udržet vysoký výkon dodávky – a to navzdory nedostatku kvalifikovaných pracovníků a zvyšujícím se požadavkům na kvalitu a rychlost. V oblasti manipulace s dlouhými břemeny dosud neexistovala žádná plně automatická přepravní vozíku, ve kterých by se bezpečnostní funkce a kinematika jízdy přizpůsobily různým nákladům a výsledným rozměrům. „Jednou z největších výzev v automatizaci je rozpoznání těžiště dlouhých a neforemných břemen, aby bylo možné je bezpečně uchytit a přepravit,“ vysvětluje Frank Knurr, obchodní technik společnosti Hubtex a odpovědný pracovník za rozšiřování produktového portfolia pro přepravní vozíky bez řidiče. „Náš elektrický vícecestný boční vysokozdvižný vozík již můžeme postupně a individuálně automatizovat podle požadavků zákazníka.“ 

Bild
Der HUBTEX Phoenix AGV im Einsatz am Regal
Bild
Phoenix AGV von HUBTEX im Einsatz

Společnost Hubtex spoléhá na modulární systém s automatizovanými funkcemi a asistenčními systémy, které jsou postupně integrovány do sériových vozíků. To zahrnuje například automatické polohování regálové police, které po zadání skladové položky naviguje obsluhu přímo na správnou regálovou polici. Správce Hubtex Load Manager lze také integrovat do elektrického vícecestného vysokozdvižného vozíku. To umožňuje automatické ovládání předprogramovaných výšek zdvihu. Částečně automatizované vozíky již mohou pomocí asistenčních řešení provádět pohyby řízení, jízdy a zvedání autonomně. Hubtex integruje všechny systémy do jedné platformy. To znamená, že různá řešení lze ještě později rozšířit a navzájem kombinovat. Nová generace elektrických vícecestných bočních vysokozdvižných vozíků bude představena poprvé v květnu. Při koncepci řady vozíků výrobce od začátku důsledně zvažoval automatizaci: Kabelové trasy a polohy senzorů jsou již předem naplánovány, aby bylo možné vozík od jeho základní konfigurace postupně automatizovat. 
 

Domluvte si termín konzultace

PRVNÍ POHLED: TO UMÍ PRVNÍ VÍCECESTNÝ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK AGV

 

 

Výhody automatizovaného řešení společnosti HUBTEX

 • vozíky jsou flexibilně použitelné
 • snížení průběžných nákladů
 • snížení provozních a personálních nákladů
 • optimalizované toky materiálu
 • zvýšení účinnosti
rgba(46,51,56,1)
Automatisierte Lösungen von HUBTEX im Bereich Mehrwege-Stapler
Bild
Unterscheidungsmerkmale der unterschiedlichen Ausbaustufen der Automatisierung

JAKÉ EXISTUJÍ TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY?

 

 

Die Lasernavigation ist das Herz der Automatisierung von Mehrwege-Staplern


ROZHODUJÍCÍ HRA: NAVÁDĚNÍ POMOCÍ LASEROVÉ NAVIGACE

 • Laserová navigace založená na objektu využívá nezpracovaná data skeneru ochrany osob nebo 2D laserového skeneru
 • Na základě získaných dat vytváří řídicí jednotka vozíku HUBTEX mapy okolí
 • Vozík poté identifikuje svou vlastní polohu v mapě a je proto schopen sledovat definované trasy s přesností až +/− 20 mm
 • Proces je tolerantní vůči změnám prostředí
   
rgba(46,51,56,1)

OBJEVTE VÝHODY PRO VAŠI OBLAST POUŽITÍ

Víme, že manipulace s dlouhými břemeny staví před uživatele mimořádné výzvy. Abychom mohli nabídnout nejlepší možné řešení pro vaši oblast použití, doporučujeme vám , abyste nám pomocí pouhých několika kliknutí nezávazně sdělili vaše individuální požadavky.

HUBTEX Phoenix-Serie im Kundenzentrum in Fulda

Zjistěte více o našem elektrickém vícecestném bočním vysokozdvižném vozíku PhoeniX!

Možnost individuálního přizpůsobení | Nosnosti do 35 t | Výška zdvihu až 14 000 mm

Modulární systémy pro náš vozík PHOENIX nabízejí celosvětově nejvíce variant. Tyto vysokozdvižné vozíky lze téměř ve všech variantách vybavení flexibilně přizpůsobit požadavkům vaše použití.

rgba(46,51,56,1)

Ptejte se – my odpovídáme
STRUČNĚ A VÝSTIŽNĚ

Jaké možnosti využití nabízejí aplikace umělé inteligence a strojového učení v oblasti bočních nakladačů, vícecestných vysokozdvižných vozíků a speciálních vozíků?

Požadavek na nás, výrobce prostředků pro pozemní dopravu spočívá v kombinaci reálných aplikačních scénářů našich zákazníků a manipulačních úkolů s procesy umělé inteligence (UI) nebo strojového učení. Může tomu tak být např. při identifikaci různých balení a nákladů. Často se liší tvarem, barvou, stavem nebo konstrukcí. Lidé dokáží tyto specifikace jasně rozpoznat, samotný stroj zde naráží na své limity. Ale s pomocí UI a strojového učení lze tyto limity v budoucnu překonat. Společnost Hubtext se v současné době velmi intenzivně zabývá možnostmi využití těchto technologií u svých vozíků. Automatizovaný boční vysokozdvižný vozík a speciální vozíky jsou důležitými stěžejními tématy našeho vývoje.

 

Bild
Website Automatisierung HUBTEX

Jakou infrastrukturu poskytujete, abyste zajistili výměnu informací v celém dodavatelském řetězci? 

Spolu s našimi zákazníky vyvíjíme individuálně přizpůsobený koncept rozhraní, který vytváří ideální spojení mezi vozíkem a dopravní technikou v převážně komplexních celkových systémech. Kromě toho zajišťujeme optimální koordinaci mezi vozíkem a systémem řízení skladu. Příklad: Ideální skladovací místo je jednoznačně určeno rozměry a hmotností zboží a prostřednictvím procesní technologie je řidičům vysokozdvižného vozíku zprostředkováno přímo do vozíku. Následně po zadání skladové položky obsluhou zajistí naše volitelně integrovatelné automatické nastavení polohy regálové police, aby se vozík sám přímo a cíleně přesunul do polohy před správnou regálovou polici. Další podporu pro uskladnění a vyskladnění poskytujeme přímo na regále pomocí našeho správce Hubtex-Load-Manager. Ten umožňuje volně programovatelnou předvolbu výšky zdvihu a lze ji propojit s předtím uvedeným systémem. Poté, co řidiči vysokozdvižného vozíku potvrdí koncovou polohu, jsou palety uskladněny v přiděleném prostoru s milimetrovou přesností. Všechny naše asistenční systémy lze ovládat prostřednictvím informačního terminálu Hubtex (HIT3). 

Jaká řešení nabízíte pro integraci ručně ovládaných a automatizovaných průmyslových vozíků a v případě potřeby také infrastruktury pro skladování a nabíjení baterií do celkového síťového systému?

Pro náš program vozíků neexistuje obecně platný přístup pro řešení této otázky. Jednou z našich klíčových kompetencí jako výrobce speciálních strojů je, individuálně vyvíjet vhodná řešení pro požadavky našich zákazníků. Bereme v úvahu celistvost všech logistických a výrobních procesů a radíme zákazníkům s ohledem na pro ně nejekonomičtější a nejúčinnější řešení. Propojení řízení vozíku s logistikou skladu a systémem řízení skladu, a rovněž napojení systému správy baterií jsou přitom opakující se úlohy.

Jaké požadavky pro váš zákaznický servis vytvářejí Průmysl 4.0 a Logistika 4.0?

Bild
Fernwartung von HUBTEX

Náš nový ovládací terminál má řadu funkcí, které usnadňují digitální propojení vozíků s celou infrastrukturou. To nám umožňuje například napojit naše řešení interní prediktivní údržby. Tím lze všechna relevantní data lze předem vzdáleně monitorovat pomocí cloudu věcí. Takto splňujeme důležitý požadavek v době Průmyslu 4.0: Včas rozpoznat a ošetřit požadavek na údržbu a tím udržet funkčnost vozíku pokud možno co nejdéle.

Která částečně nebo plně automatizovaná řešení / systémy nabízí společnost HUBTEX?

Zejména v konstrukci speciálních vozíků jsou v současnosti více než kdy jindy žádána částečně a plně automatizovaná řešení. Přitom zjišťujeme, že hranice mezi částečně a plně automatizovanými systémy stále více splývají. Příklady toho lze nalézt u vozidel pro přepravu těžkých nákladů v automobilovém průmyslu nebo u vychystávacích vozíků v dřevařském průmyslu. Vzhledem k velkému počtu možností aplikací a heterogenitě břemen existuje z našeho pohledu v této oblasti mnoho individuálně přizpůsobených speciálních řešení. V současnosti je stále důležitější vybavit vozíky četnými asistenčními systémy, které zvyšují bezpečnost osob a zboží a rovněž efektivitu procesů. To mimo jiné zahrnuje propojení řízení vozíku se systémem řízení skladu pro (polo-) automatické polohování regálové police. Podle našeho odhadu bude náš klíčový produkt, elektrické vícecestné vysokozdvižné vozíky, ve střednědobém horizontu převážet dlouhé náklady, většinou plně automaticky

Do jaké míry společnost HUBTEX již reagovala na požadavky ohledně automatizace?

V oblasti našich zvláštních a speciálních vozíků je téma automatizace s námi již mnoho let. V oblasti našeho objemového produktu elektrického vícecestného bočního vysokozdvižného vozíku podle našeho odhadu v současné době neexistuje žádné jiné řešení, které by dokázalo pokrýt typické požadavky využití v oblasti manipulace s dlouhými břemeny u vícecestných bočních vysokozdvižných vozíků, než je automatizovaný systém.
Proto jsme naše vozíky v nové sérii Phoenix koncipovali již v jejich základní konfiguraci pro postupnou automatizaci. Dokládá to nová generace ovládání vozíku, předem naplánované kabelové trasy, polohy senzorů a další vlastnosti vybavení. V případě potřeby lze do vozíků integrovat četné asistenční systémy. Jedním z příkladů je laserová navigace, která bude v této sérii vozíků k dispozici poprvé. Řidiči budou v budoucnu schopni umístit vysokozdvižný vozík s milimetrovou přesností, což má v praxi řadu výhod. Náš víceúrovňový koncept v oblasti automatizace začíná integrací asistenčních systémů a sahá až k plně automatizovaným řešením vozíků. Tímto promyšleným přístupem podporujeme podnik při přípravě na výzvy digitalizovaného věku. Nakonec musí být řešení vždy přizpůsobeno příslušnému případu využití.

Welche digitalen Lösungen haben Sie im letzten Jahr bzw. werden demnächst in ihr Angebotsportfolio aufgenommen?

Für unsere Fahrzeuge haben wir im letzten Jahr die Möglichkeiten zur Fernwartung erheblich ausgebaut. Mit dieser Softwarelösung können unsere Servicetechniker in Echtzeit über den detaillierten Wartungszustand der Maschinen informiert werden. Damit lassen sich präventiv Servicemaßnahmen ergreifen, um somit kostenintensive Produktionsausfälle zu vermeiden. Dabei wird ein automatisierter Datenaustausch zwischen dem Fahrzeug und einer Cloud der Dinge ermöglicht. Die Integration der Fernwartungssoftware in alle Fahrzeuge ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu intelligenten Anlagen, die im Internet der Dinge mit der gesamten Wertschöpfungskette vernetzt arbeiten.