Afbeelding
Platformwagen van HUBTEX

Niet het juiste voertuig gevonden?

Geen probleem, onze constructieafdeling maakt het mogelijk.

Het punt waar standaard voertuigen tegen hun grenzen aanlopen, daar begint het werkterrein van onze constructieafdeling. Vaak kunnen standaardvoertuigen maar beperkt aan de toepassingseisen voldoen en bieden dus geen oplossing voor de betreffende klant. HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG is sinds de oprichting in 1981 gespecialiseerd om aan de klantwensen te voldoen die buiten bereik van de gevestigde fabrikanten van standaardvoertuigen liggen. In totaal werken meer dan 50 medewerkers op de afdeling ontwikkeling samen met onze klanten en partners om ook de meest gecompliceerde taken in de logistiek en voorraadbeheer optimaal op te lossen. De voertuigen zijn dus het resultaat van uiterst bekwame ingenieurs, jarenlange productie-ervaring, innovatieve technologieën, kwalitatief hoogwaardige componenten en een onafgebroken procescontrole door de productie in Fulda.  HUBTEX voertuigen onderscheiden zich niet alleen door hun effectieve werking, maar ook door hun unieke lange levensduur.

Engineering door HUBTEX

Van idee…


Het ontwikkelingsproces van een voertuig begint met een goede analyse van de behoefte bij de klant. Daar wordt vastgesteld welke vereisten in welke mate moeten worden vervuld om de voorraadprocessen zo goed mogelijk te verbeteren. Hierbij zijn vooral zaken als lengte, breedte, hoogte en gewicht van de te transporteren last doorslaggevend. Hier bovenop komen uitwendige factoren zoals gangbreedte, (indien aanwezig) geleidingssystemen en de bodemgesteldheid op de locatie. Het is ook belangrijk om te weten, aan welke toepassingsscenario's en inzetduur moet worden voldaan in verband met een efficiënte energieplanning in het ontwikkelproces. Als deze punten zijn uitgewerkt, wordt een schets van het te produceren product gemaakt die gedurende het proces steeds wordt bijgesteld

Model van de platformwagen

…via ontwikkeling…

Nadat een eerste schets en een uitgebreid toepassingsprofiel is opgesteld, begint de ontwikkeling van het voertuig. Uitgaande van de vastgelegde toepassingsgegevens stelt de afdeling constructie de voertuigspecificatie samen. Doorslaggevend hierbij is dat HUBTEX dankzij de jarenlange ervaring in ontwikkeling van vloertransportmiddelen en speciale voertuigen op een beproefd modulair systeem kan terugvallen. Dit betekent dat in een ideale situatie er al een component bestaat dat voldoet aan de taak van de klant. Langzaam wordt uit bestaande afzonderlijke componenten een volledig voertuig samengesteld. Indien niet aan een klantwens met een van de bestaande oplossingen kan worden voldaan, worden de benodigde elementen door het ontwikkelteam geconstrueerd.

SFB van HUBTEX

… naar het optimale voertuig.

Als alle afzonderlijke elementen zijn samengevoegd wordt de haalbaarheid gecontroleerd. Indien hier nog wijzigingen noodzakelijk zijn, worden deze in een verbeteringsconcept geïntegreerd. Samen met de experts van de productie kan nadat de klant het uiteindelijke ontwerp heeft gecontroleerd met het productieproces worden begonnen. Nadat het voertuig gereed is en na aansluitende functietests kan het voertuig door de klant in het nieuwe HUBTEX klantcentrum worden bekeken.
En ook voor de toekomstige vereisten zijn wij prima ingericht: Onze experts nemen regelmatig deel aan kwalificatie- en bijscholingsmaatregelen om voor de lange termijn voorbereid te zijn op Industrie 4.0. Daarmee treden wij de toenemende complexiteit van de taken op het gebied van engineering tegemoet, die in een rechtstreeks verband staan met de toenemende digitalisering van alle onderdelen binnen de productie en voertuigontwikkeling.

Platformwagen met spoel