Obraz
Siedziba główna HUBTEX

Nasza firma
HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG

Na kolejnych stronach można znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące firmy HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG z siedzibą w Fuldzie. Znajdziesz tu także perspektywy kariery i nieco informacji o historii naszej firmy, a także dane dotyczące odpowiednich przedstawicieli firmy.

O FIRMIE HUBTEX

Od czasu założenia w 1981 roku firma HUBTEX Maschinenbau & Co. KG jest liderem na rynku urządzeń transportowych i logistyki. Kres możliwości producentów konwencjonalnych urządzeń transportowych jest dla firmy HUBTEX zaledwie punktem wyjścia. Naszym głównym obszarem działalności jest produkcja urządzeń przeznaczonych do transportu długich, ciężkich i nieporęcznych ładunków.

rgba(46,51,56,1)
Siedziba firmy HUBTEX
Oranżeria w Fuldzie
Pnij się do góry razem z nami —
praca w firmie HUBTEX

Produkcja, serwisowanie, zarządzanie i dystrybucja — firma HUBTEX oferuje możliwość zatrudnienia na różnych stanowiskach. Nasza firma jest także uznanym ośrodkiem szkoleniowym: obecnie około 40 młodych ludzi kończy szkolenia w zakresie mechaniki, elektroniki i handlu.

rgba(232,232,232,1)

Ekologia w firmie HUBTEX

Firma HUBTEX stale pracuje nad ograniczeniem negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Dotyczy to zarówno naszych produktów i zakładów produkcyjnych, jak również wszystkich innych elementów łańcucha logistycznego.

rgba(46,51,56,1)
Górny widok transportera HUBTEX na skrzynie z jabłkami

Nasze lokalizacje — oddziały firmy HUBTEX

Znajdź lokalnego przedstawiciela firmy HUBTEX i skorzystaj z naszej eksperckiej wiedzy w zakresie wewnątrzzakładowego transportu dłużyc i ciężkich ładunków. Wraz z klientem opracowujemy optymalne rozwiązania do każdego zastosowania. 

rgba(230,114,52,1)
Firma HUBTEX — oddziały

I... co tam nowego słychać?
Aktualne informacje prasowe

Wszystkie aktualne informacje dotyczące firmy HUBTEX i naszych produktów można znaleźć tutaj. Starsze informacje prasowe można także znaleźć w naszym archiwum.

rgba(46,51,56,1)
Do kogo zwrócić się z pytaniami?
Przedstawiciel firmy

Serwisowanie, dystrybucja, marketing: tutaj można znaleźć właściwego przedstawiciela firmy, który odpowie na Państwa pytania. Pomożemy w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania — obiecujemy.

rgba(232,232,232,1)
Przedstawiciele firmy