HUBTEX ESTL meets HUBTEX PhoeniX

NOVÁ SÉRIE – DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Z MODELU ESTL SE STAL MODEL PHOENIX

Výrobce HUBTEX přepracoval nejmodulárnější elektrický vícecestný boční vysokozdvižný vozík v oboru a vytvořil řadu vozíků PhoeniX. Ta postupně nahrazuje všechny vozíky modulové řady ESTL. Vozíky nabídnou optimální manévrovací schopnosti, vysoce ergonomickou kabinu řidiče a lepší panoramatický výhled. Nová řídicí jednotka navíc znamená, že vozíky jsou připraveny na Průmysl 4.0. Tím je řada PhoeniX skvěle připravena ke splnění budoucích požadavků.

Výrobce Hubtex plánuje postupně nahradit všechny elektrické vícecestné boční vysokozdvižné vozíky s naklápěcím rámem za vozíky konstrukční řady PhoeniX. Rozhraní série 48 V a 80 V přitom postupně splyne. Všechny vícecestné vozíky série PhoeniX nadchnou svým novým designem, který zohledňuje především požadavky řidiče. Řidič tak získává výhody optimálního ergonomického uspořádání kabiny, které nabízejí vozíky série MaxX. Maximální komfort je zajištěn velkoryse uspořádaným pracovištěm s velkým prostorem pro nohy. Kromě toho nabízí nová kabina řidiče lepší panoramatický výhled, především směrem k pravé vidlici. Ovládací terminál HIT 3 nabízí uživateli na barevném displeji přehledné uspořádání všech důležitých nastavení a provozních dat. Systém HIT 3 byl pro novou sérii vozíků rozšířen o další funkce. V rámci vývoje nového modulárně navrženého vozíku PhoeniX jsou využity kromě kabiny s příčně umístěným sedadlem také všechny další varianty kabin.

NOVÁ SÉRIE S ROZŠÍŘENÝM VYBAVENÍM

V modelu PhoeniX byl poprvé využito čistě elektrické řízení pro kompletní modulární systém. Tím je minimalizována hlučnost řízení. Kromě toho vede využití elektrického řízení k výrazně nižší spotřebě energie. Především při kombinaci řízení s induktivním vedením ve stopě získávají uživatelé výhody enormního zvýšení efektivity. Vysokozdvižným vozíkem můžete díky volitelně dostupnému patentovanému řízení HX perfektně manévrovat všemi směry. Kromě toho společnost Hubtex dále optimalizovala hladký chod zvedacího sloupu k minimalizaci vibrací a k zajištění přesného pohybu zvedaného břemena. Pro toto použití je nový elektrický vícecestný boční vysokozdvižný vozík podle potřeby vybaven ukazatelem hmotnosti a přetížení, který je nezávislý na výšce zdvihu

New Phoenix series of electric multidirectional sideloaders in operation
SKVĚLE PŘIPRAVEN NA POŽADAVKY BUDOUCNOSTI

Model PhoeniX je již v základní konfiguraci připraven na postupnou automatizaci. Nová generace řídicí jednotky vozíků, předem naplánované trasy kabelů, umístění senzorů a další charakteristiky vybavení dokládají koncepci, která je orientována na budoucnost. Podle potřeby je možné integrovat četné asistenční systémy. Příkladem je laserem podpořená navigace, která bude poprvé dostupná v této konstrukční řadě vozíků. Tento nový systém zaujme na milimetr přesným polohováním vozíku. „Společnost Hubtex využívá desetiletí svých zkušeností pro nové směřování a další rozvoj našich osvědčených elektrických vícecestných bočních vysokozdvižných vozíků“, shrnuje ředitel společnosti Hubtex Hans-Joachim Finger. „Tím udáváme včas správný směr k tomu, abychom co nejlépe naplnili zvyšující se požadavky nastávajícího období Průmyslu 4.0.“ Výrobce Hubtex posiluje svým novým modulárním systémem PhoeniX své výrobní portfolio v oblasti elektrických vícecestných vysokozdvižných vozíků a dokáže nabídnout 
svými dalšími modulárními systémy MaxX a BasiX vhodné řešení pro každou situaci při manipulaci s dlouhými materiály

PhoeniX cabin with all-round visibility