Bild
Solitér elektrický vícecestný dvoustranný vychystávací vozík HUBTEX
vychystávání zakázek
z obou stran regálů
 
odolná
konstrukce
 
vysoká
nosnost
 

Elektrický vícecestný vychystávací vozík
HUBTEX

Naskladnění a vychystávání především dveří a zárubní do paletových regálů je hlavním polem působnosti elektrických vícecestných vychystávacích vozíků řady MK. Tento vychystávací vozík je klasickým elektrickým vícecestným bočním vysokozdvižným vozíkem s pevně integrovanou zvedací kabinou k vychystávání jednotlivých zakázek pro zákazníky.

Promyšlená bezpečnostní
koncepce 

Díky volitelné instalaci nejrůznějších senzorů a optických závor je možné zabránit kolizi elektrického oboustranného vychystávacího vysokozdvižného vozíku HUBTEX s osobami nebo konstrukčními překážkami. Komplexní obvodová ochrana brání úrazům a poškození vozíku nebo jiných předmětů je prakticky vyloučeno.

Ideální základ pro zvláštní požadavky

Vozík řady MK s volitelným vícecestným řízením se vyznačuje odolnou konstrukcí při současně vysoké nosnosti. Silné pojezdové motory a velká vulkolanová kola umožňují dosažení rychlostí až 8 km/h. Dvoustupňové zvedací ústrojí s plným zdvihem můžete zvednout do výšky až 6600 mm.

Programovatelné údaje o poloze

Volitelně můžete vozíky vybavit transpondérovými anténami v rámu vozíku. Kromě toho musejí být transpondéry instalovány také do jízdní dráhy. Ty potom přenášejí signály do transpondérů ve vozících, které zajistí v regálové uličce automaticky přímou a bezpečnou jízdu. Jakmile bude dosaženo požadované části regálu, určí řidič finální polohu pomocí laseru s nitkovým křížem, který je namontovaný na vychystávací plošině. Požadovanou výšku regálu můžete dosáhnout pomocí vychystávací plošiny. Díky předem naprogramovaným datům o poloze je nyní možné zboží snadno a rychle vychystat pomocí vakuového přísavného zařízení. 

Charakteristické vlastnosti

Vícecestné řízení
Elektrický vícecestný dvoustranný vychystávací vozík MK HUBTEX
Elektrický vícecestný oboustranný vychystávací vozík MK HUBTEX v provozu

S vícecestným řízením HX tvoří HUBTEX inovativní měřítka. Využitím optimálního dostupného vícesměrného systému řízení můžete bez zastavení měnit směr z podélné na příčnou jízdu. Tím se snižuje časová náročnost přepínání kol a jejich opotřebení a jsou optimalizovány manévrovací schopnosti.

Vakuové přísavné zařízení
Proces přisávání, zajištěný přísavným zařízením modelu MK HUBTEX
Vakuové zařízení elektrického vícecestného oboustranného vychystávacího vozíku HUBTEX

Přísavné zařízení Vacumax dokáže pomocí dvou horizontálních teleskopických přísavek vyjmout desky, uskladněné v jednoduché nebo dvojnásobné hloubce v regálu. Teleskopické přísavné zařízení se zasouvá úsporně mezi nosníky regálu, takže není nutný žádný volný prostor navíc v přihrádkách regálu. Provedením počátečního zdvihu na zadní straně teleskopických přísavek je možné kompletně vychystat k odběru všechny desky jak ze zcela spodní tak ze zcela horní úrovně regálu.

Zvedací stanoviště obsluhy
Elektrický vícecestný oboustranný vychystávací vozík MK HUBTEX při zajíždění do regálové uličky
Ovládací monitor modelu MK HUBTEX

Tím, že je zvedací stanoviště obsluhy pevně spojeno s plošinou je možný dobrý výhled na břemeno, takže obsluha může přímo sledovat proces vychystávání zboží. Využitím asistenčních systémů a kamer včetně monitorů může obsluha pracovat přesněji.

Nosné teleskopické stoly
Elektrický vícecestný dvoustranný vychystávací vozík MK HUBTEX

Volitelně dodávané nosné teleskopické stoly umožňují uskladnit hotový vychystaný stoh desek k odběru přímo na předávací stanoviště. Odtud může být připravené zboží dopraveno přímo k nákladnímu automobilu.

Vakuové přísavné zařízení za provozu v dřevozpracujícím průmyslu

Provedením počátečního zdvihu na zadní straně teleskopických přísavek je možné kompletně vychystat k odběru všechny desky jak ze zcela spodní tak ze zcela horní úrovně regálu.

Bokorys elektrického vícecestného oboustranného vychystávacího vozíku MK 70 HUBTEX

Volitelně můžete vozíky vybavit transpondérovými anténami v rámu vozíku.

Ovládací panel elektrického vícecestného oboustranného vychystávacího vozíku HUBTEX

Použitím ovládacího panelu můžete stroj otočit i o 360 stupňů na místě.

Elektrický vícecestný oboustranný vychystávací vozík MK HUBTEX v provozu

Vysokozdvižný vozík MK 70 s volitelným vícecestným řízením se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností.

Elektrický vícecestný dvoustranný vychystávací vozík MK HUBTEX

Zdvihací stanoviště obsluhy, které je pevně spojeno s plošinou, umožňuje dobrý výhled na břemeno.