Obrázek
Freisteller HUBTEX Elektrro-Mehrwege-Zweisten-Kommissionierer
vychystávání zakázek
z obou stran regálů
 
odolná
konstrukce
 
vysoká
nosnost
 

Elektrický vícecestný vychystávací vozík
HUBTEX

Naskladnění a vychystávání především dveří a zárubní do paletových regálů je hlavním polem působnosti elektrických vícecestných vychystávacích vozíků řady MK. Tento vychystávací vozík je klasickým elektrickým vícecestným bočním vysokozdvižným vozíkem s pevně integrovanou zvedací kabinou k vychystávání jednotlivých zakázek pro zákazníky.

Promyšlená bezpečnostní
koncepce 

Díky volitelné instalaci nejrůznějších senzorů a optických závor je možné zabránit kolizi elektrického oboustranného vychystávacího vysokozdvižného vozíku HUBTEX s osobami nebo konstrukčními překážkami. Komplexní obvodová ochrana brání úrazům a poškození vozíku nebo jiných předmětů je prakticky vyloučeno.

Ideální základ pro zvláštní požadavky

Vozík řady MK s volitelným vícecestným řízením se vyznačuje odolnou konstrukcí při současně vysoké nosnosti. Silné pojezdové motory a velká vulkolanová kola umožňují dosažení rychlostí až 8 km/h. Dvoustupňové zvedací ústrojí s plným zdvihem můžete zvednout do výšky až 6600 mm.

Programovatelné údaje o poloze

Volitelně můžete vozíky vybavit transpondérovými anténami v rámu vozíku. Kromě toho musejí být transpondéry instalovány také do jízdní dráhy. Ty potom přenášejí signály do transpondérů ve vozících, které zajistí v regálové uličce automaticky přímou a bezpečnou jízdu. Jakmile bude dosaženo požadované části regálu, určí řidič finální polohu pomocí laseru s nitkovým křížem, který je namontovaný na vychystávací plošině. Požadovanou výšku regálu můžete dosáhnout pomocí vychystávací plošiny. Díky předem naprogramovaným datům o poloze je nyní možné zboží snadno a rychle vychystat pomocí vakuového přísavného zařízení. 

Charakteristické vlastnosti

Vícecestné řízení
Der Elektro-Mehrwege-Zweiseiten Kommissionierer MK von HUBTEX
Der Elektro-Mehrwege-Zweiseiten Kommissionierer MK von HUBTEX im Einsatz

S vícecestným řízením HX tvoří HUBTEX inovativní měřítka. Využitím optimálního dostupného vícesměrného systému řízení můžete bez zastavení měnit směr z podélné na příčnou jízdu. Tím se snižuje časová náročnost přepínání kol a jejich opotřebení a jsou optimalizovány manévrovací schopnosti.

Vakuové přísavné zařízení
Der Ansaugprozess der Vakuumsaugvorrichtung eines MK von HUBTEX
Die Vakuumsaugvorrichtung des Elektro-Mehrwege-Zweiseiten Kommissionierer von HUBTEX

Přísavné zařízení Vacumax dokáže pomocí dvou horizontálních teleskopických přísavek vyjmout desky, uskladněné v jednoduché nebo dvojnásobné hloubce v regálu. Teleskopické přísavné zařízení se zasouvá úsporně mezi nosníky regálu, takže není nutný žádný volný prostor navíc v přihrádkách regálu. Provedením počátečního zdvihu na zadní straně teleskopických přísavek je možné kompletně vychystat k odběru všechny desky jak ze zcela spodní tak ze zcela horní úrovně regálu.

Zvedací stanoviště obsluhy
Der Elektro-Mehrwege-Zweiseiten Kommissionierer MK von HUBTEX beim Einfahren in einen Regalgang
Ein Bedienmonitor eines MK von HUBTEX

Tím, že je zvedací stanoviště obsluhy pevně spojeno s plošinou je možný dobrý výhled na břemeno, takže obsluha může přímo sledovat proces vychystávání zboží. Využitím asistenčních systémů a kamer včetně monitorů může obsluha pracovat přesněji.

Nosné teleskopické stoly
Der Elektro-Mehrwege-Zweiseiten Kommissionierer MK von HUBTEX

Volitelně dodávané nosné teleskopické stoly umožňují uskladnit hotový vychystaný stoh desek k odběru přímo na předávací stanoviště. Odtud může být připravené zboží dopraveno přímo k nákladnímu automobilu.

Die Vakuumsaugvorrichtung im Einsatz in der Holzindustrie

Mit dem Initialhub an der Rückseite der Saugerteleskope können alle Platten sowohl aus der untersten und obersten Regalfachebene komplett kommissioniert werden.

Seitenansicht des Elektro-Mehrwege-Zweiseiten-Kommissionieres MK 70 von HUBTEX

Die Ausstattung der Fahrzeuge mit Transponderantennen im Fahrzeugrahmen kann optional vorgenommen werden.

Das Bedienpult eines Elektro-Mehrwege-Zweiseiten-Kommissionieres von HUBTEX

Mit dem Bedienpult kann die Maschine auch um 360 Grad auf der Stelle gedreht werden.

Der Elektro-Mehrwege-Zweiseiten Kommissionierer MK von HUBTEX im Einsatz

Der Stapler MK 70 mit optionaler Mehrwegelenkung zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und eine hohe Tragfähigkeit aus.

Der Elektro-Mehrwege-Zweiseiten Kommissionierer MK von HUBTEX

Durch den fest mit der Plattform verbundenen hochfahrbaren Bedienstand ist eine gute Sicht auf die Last möglich.