Bild
Titulní obrázek pracovní plošina HUBTEX v letecké dopravě
výška zdvihu až
6metrů
nosnost až
15tun
ovládání
z ovládacího
panelu

Mobilizace pracovních plošin a stacionárních zařízení k montáži letadel
HUBTEX

Tato vozíky HUBTEX zvedají po spřažení pracovní plošiny. Cílové pozice pod břemenem je dosaženo pomocí senzorem ovládaných asistenčních systémů bez kolizí a s přesnou polohou. Dalším řešením pro mobilizaci je kombinování elektricky řízených hnacích jednotek a jednotek s nosnými koly. Tyto jednotky je možné instalovat na stacionární pracovní plošiny tak, aby se z nich po spřažení stala mobilní zařízení. 

HL-AGV

Dalším příkladem využití je plošinový vozík HUBTEX HL-AGV, který po spřažení s dalším vozíkem zvedá pracovní plošinu. Cílové pozice pod břemenem je dosaženo pomocí senzorem ovládaných asistenčních systémů bez kolizí a s přesnou polohou. Po spřažení s dalším vozíkem je možné oba vozíky HL-AGV ovládat z ovládacího panelu, který je umístěn na pracovní plošině. Přesný pojezd pomocí (vícesměrné řízení) a zvedání probíhá vždy synchronně a čistě elektricky. Pracovní plošinu je nyní možné zvednout do výšky až 6,5 metru.

Omni-Directional-Vehicle

Alternativou mobilizace pracovních plošin je možnost připojení systémů Omni-Directional-Vehicles (ODV) k pracovní plošině. Po spřažení může pracovní plošinou pohybovat několik systémů ODV. Kromě toho je možné vozíky využít ve výrobě jako konvenční tahače.

Inovativní řešení automatizace

Inovativním řešením automatizace v leteckém průmyslu je kombinace elektricky řízených hnacích jednotek WDU a jednotek se zátěžovým kolem WU. Tyto jednotky je možné instalovat na stávající stacionární pracovní plošiny tak, aby se z nich po spřažení stala mobilní zařízení. Tato koncepce pohonu je doplněna o elektrickou rozvodnou skříňku, lithium iontovou baterii a dálkové ovládání k obsluze podvozku. Pomocí specifického vícecestného elektronického řízení je nyní možný přesný pojezd břemena všemi směry. Navíc je možné integrovat bezpečnostní a vodicí prvky tak, aby byla zajištěna přesná kontrola jízdní dráhy a vedení vozíku. Systémy WDU a WU můžete v závislosti na požadované nosnosti rozšířit až na 16 jednotek. Tím můžete zajistit přepravu systémového zatížení až maximálně 125 tun .

Charakteristické vlastnosti

Obsluha
Dálkové ovládání pro letecký průmysl od výrobce HUBTEX

Vozíky řady ODV a HL-AGV jsou řízeny dálkovým ovládáním. Toto dálkové ovládání je umístěno na příslušných pracovních plošinách. Obsluhu podporuje při řízení vozíku individualizovaný displej HMI. Systém umožňuje vyvodit závěry o obecném provozním stavu, ale současně disponuje asistenčními systémy, jako je například senzor k dodržení bezpečné vzdálenosti.

Identifikační systém

Oprávnění přístupu k řízení vozíku je provedeno pomocí kontrolního systému, například skeneru čárových kódů, který je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka. 

Spřažení
Plošinový vozík HUBTEX po spřažení v bezdrátovém režimu

Cílové pozice pod břemenem je dosaženo pomocí senzorem ovládaných asistenčních systémů bez kolizí a s přesnou polohou. Po spřažení s dalším vozíkem je možné oba vozíky HL-AGV ovládat pomocí technologie Bluetooth z ovládacího panelu, který je umístěn na pracovní plošině.

Displej HMI

Rozhraní člověk/stroj (Human-Machine-Interface) zobrazuje podstatné provozní informace o vozíku. Řidič tak má informace o stavu baterie, diagnostice vozíku, servisních intervalech nebo nebezpečích. Displej HMI současně umožňuje napojení takových asistenčních systémů, jako je například senzor bezpečné vzdálenosti

Tahač

Kromě mobilizace pracovních plošin slouží vozík jako konvenční tahač. V tomto režimu je možné variabilně přesouvat pracovní plošiny a vozíky v rámci výrobní linky. 

Baterie a technika nabíjení

Využitím lithium iontových baterií získávají uživatelé výhody dlouhé provozní doby a díky výrazně sníženým vedlejším a následným nákladům také výhody rychlé návratnosti investice. V těchto případech se můžete zcela vzdát použití výměnných baterií. Kompletní nabití baterie je možné již během jediné hodiny. Svým funkčním principem jsou lithium iontové baterie schopny dobíjení využitím rekuperace energie z vozíku.

Pneumatiky
Varianty pneumatik

K dosažení mimořádně dobré přilnavosti k jízdnímu povrchu jsou vozíky vybaveny speciálními měkkými polyuretanovými koly. Tím nemůže dojít k protočení pneumatik

Máme to nejlepší řešení.

Víme, že manipulace s břemeny staví výrobce letadel do zcela mimořádných situací. Sjednejte si nezávaznou konzultaci s našimi odborníky, abyste získali to nejlepší řešení pro vaše použití.

Plošinový vozík HUBTEX HL-AGV.

Pracovní plošiny HUBTEX HL-AGV mají nosnost až 15 tun.

Hnací jednotka HUBTEX WDU.

Hnací jednotky WDU pro letecký průmysl jsou řízeny elektricky.

Jednotka zatěžovacího kola HUBTEX WU.

Společně s hnací jednotkou WDU slouží jednotky zatěžovacího kola WU k mobilizaci pracovišť.

Dálkové ovládání řízení přepravníku trupů HUBTEX
Lithium iontová baterie HUBTEX.

Pracoviště jsou vybavena nejnovější technologií lithium iontových baterií.

HUBTEX HL-AGV v leteckém průmyslu.

Systémy HUBTEX HL-AGV můžete řídit jednotlivě nebo po spřažení pomocí bezdrátového dálkového ovládání.

Mobilizovaná pracovní plošina u trupu letadla.

Ovládání probíhá z ovládacího panelu na pracovní plošině nebo pomocí dálkového ovládání.

Mobilizace stacionárního zařízení k montáži letadel.

Vozíky umožňují bezkolizní a polohově přesný pojezd s podporou asistenčních systémů za podpory senzorů.